Mellombels bruk av køyretøy registrert på Svalbard

Viss du er fastbuande på Svalbard og skal bruke eit Svalbardregistret køyretøy på fastlandet, må du melde frå om bruken til Skatteetaten, før du tar kontakt med Sysselmeisteren.

Personar som er registrerte i befolkningsregisteret på Svalbard, kan innføre og bruke ei motorvogn registrert for bruk på Svalbard til Fastlands-Noreg i inntil 93 dagar i løpet av ein 12-månadersperiode.

Når du har meldt inn ein perioden for mellombels bruk av Svalbardkjøretøy på fastlandet, har du moglegheit til å endra oppstart av perioden, heilt fram til den innmelde oppstartsdatoen. Det same gjeld for slutten av perioden.

Flyttar du permanent?

Dersom du flytter til fastlandet, må du fortolle og betale avgifter for kjøretøyet.

Regelverk

Reglene for midlertidig bruk av kjøretøy registrert på Svalbard finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Lovdata).

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.