Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Arbeidsgiveravgift

Arbeidsgiveravgift er en avgift som arbeidsgivere må betale for sine ansatte som en del av finansieringen av folketrygden.

Avgiften er regionalt differensiert. De enkelte kommunene er plassert i ulike soner med tilhørende differensierte avgiftssatser.


Avgiften betales av lønn og annen avgiftspliktig godtgjørelse for arbeid og oppdrag i og utenfor tjenesteforhold.

Avgiftssatsene fastsettes av Stortinget hvert år:

Sone Ordinære næringer Landbruk og fiske
I 14,1 % 14,1 %
Ia* 14,1 % 10,6 %
II 10,6 % 10,6 %
III 6,4 % 6,4 %
IV 5,1 % 5,1 %
IVa 7,9 % 5,1 %
V 0 0
Ekstra arbeidsgiveravgift på lønn over 750 000 kroner 5,0 % 5,0 %

 

* I sone 1a skal det betales arbeidsgiveravgift med en sats på 10,6 prosent inntil

differansen mellom:

  • det foretaket faktisk betaler i arbeidsgiveravgift

og

  • det foretaket ville ha betalt i arbeidsgiveravgift med en sats på 14,1 prosent

er lik fribeløpet.

I 2023 er fribeløpet 500 000 kroner per foretak. For godstransport på vei i sone 1a er fribeløpet 250 000 kroner.

For det overskytende avgiftsgrunnlaget brukes satsen på 14,1 prosent.