Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Elektrisk kraft

Her finner du gjeldende og tidligere satser.


Avgift 16,13 øre per kWh
Redusert avgift 0,505 øre per kWh