Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Personfradrag

Personfradrag er et generelt bunnfradrag i alminnelig inntekt, det vil si at det gis i alle inntekter (lønns-, pensjons-, kapital- og næringsinntekter).


Klasse 1 51 300 kroner *


* Personfradraget er lønnsjustert som normalt og deretter redusert for å finansiere omleggingen av NRK-finansieringen.

Ved bosettelse/opphold i Norge bare deler av året, reduseres personfradraget forholdsmessig.

Alle personlige skattytere skattlegges i skatteklasse 1. Det samme gjelder for dødsbo i det året skattyter døde. Les mer om skatteklasser.