Kostnader til mobiltelefon, bredbånd, telefon, mm

  • Skriv ut

Du kan ha krav på fradrag for elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjenester) som du bruker i næring: mobiltelefon, fasttelefon, IP-telefon, bredbånd og trådløst nett.

Du får fradrag for kostnaden av EK-tjenester du bruker i næring og ikke privat. Dette gjøres normalt ved at du fradragsfører alle kostnader, og at den andelen som utgjøres av privat bruk legges til din inntekt ("tilbakeføres"). Hvis du ikke bruker EK-tjenesten privat, må du sannsynliggjøre dette.

Du fører alle kostnader for EK-tjeneste(r)  inklusive merverdiavgift i næringsoppgave 1 post 6995 eller i Næringsrapport skatt post 6800, redusert med merverdiavgiften på næringsdelen (dersom du er merverdiavgiftspliktig).

Du tilbakefører for privat bruk i post 7098 og 2068.

Privat fordel

Beskatningen foretas i form av et sjablongmessig fastsatt årlig inntektstillegg på kr 4 392. Dersom de samlede kostnadene for EK-tjenester er lavere, vil inntektstillegget bli like stort som de samlede kostnadene.  

Alle disse tallene gjelder ved EK-tjeneste gjennom hele året. 


Eksempler på beregning ved bruk:

Se også

Beskatning av EKOM-tjenestere (mobil, bredbånd og lignende) - Nye regler fra og med inntektsåret 2014,

Fant du det du lette etter?

Maks 255 tegn. Kun tall og bokstaver.