Endre bruk av bil og andre kjøretøy

Hvis du har en bil eller annet kjøretøy som har fritak eller reduksjon i engangsavgiften og slutter å bruke det til formålet du kjøpte den til innen en viss tid, må du betale deler av engangsavgiften. 

Når du kjøper eller importerer et kjøretøy må du betale engangsavgift, men noen kjøretøy har fritak fra eller en reduksjon i engangsavgiften. Hvis du har fått fritak eller reduksjon, må du betale engangsavgiften hvis du slutter å bruke kjøretøyet til det formålet det ble kjøpt til.

Hvor lenge du må ha kjøretøyet før du slipper å betale engangsavgiften, avhenger av hva slags fritak eller reduksjon du har. For eksempel har drosje, ambulanse og begravelsesbiler bindingstid på 3 år.

Endrer du bruken av kjøretøyet, må du melde fra til Skatteetaten.

Drosje

Når du kjøper eller importerer et kjøretøy som ordinær drosje, betaler du mindre i engangsavgift.

Reduksjonen gjelder kun hvis kjøretøyet brukes som drosje i minst 3 år. Hvis du tar kjøretøyet ut av drift før det har gått 3 år, er du pliktig til å søke Skatteetaten om opphør av kjøretøyet som drosje og betale engangsavgiften som gjenstår. Søknaden må inneholde begrunnelse og dato for opphør. Du må legge ved følgende dokumentasjon:

  • Ordinær drosjeløyve
  • Vognkort
  • Førerkort

Merverdiavgift

Hvis du selger kjøretøyet innen 4 år, eller den ikke lenger skal brukes som drosje, må du også tilbakebetale merverdiavgiften som gjenstår. 

 

Skjer dette før utløpet av 3 år på nåværende kjøretøy, har du plikt til å melde fra til Skatteetaten og betale restavgift. Hvis kjøretøyet på dette tidspunktet er frikjørt, har du også plikt til å oppsøke en trafikkstasjon for å statusendre kjøretøyet til personbil i avgiftsgruppe A.

Hvis kjøretøyet skal videreføres som drosje på et annet løyve må du sende en søknad om dette til Skatteetaten. I søknaden må du legge ved følgende dokumentasjon:

  • Ordinær drosjeløyve på gammel og ny eier
  • Vognkort
  • Førerkort på gammel og ny eier