Tips om avvik i Folkeregisteret for virksomheter og myndigheter

Når det avdekkes avvik fra det som er registrert i Folkeregisteret ønsker vi tips om dette, slik at vi kan undersøke saken og registrere eventuelle endringer.

Last ned, fyll ut og send til oss:

Hent skjema for tips til Folkeregisteret

Fyll ut skjemaet, og send det til:

Skatteetaten
Melding om avvikende opplysninger
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Meldeplikt for offentlige myndigheter og virksomheter

Ny lov om folkeregistrering trådte i kraft 1.10.17. Offentlige myndigheter og virksomheter pålegges å melde fra til Folkeregisteret når deres opplysninger ikke samsvarer med det som er registrert i Folkeregisteret.

Det forekommer at andre offentlige organer får informasjon om f.eks. adresseendringer eller andre opplysninger som er endret, uten at Folkeregisteret får melding, eller at tips kommer lenge etter endringen. Hensikten med regelen er derfor å legge til rette for at det offentlige bidrar til at Folkeregisteret er så korrekt som mulig.

Alle opplysninger som blir sendt inn undersøker vi før Folkeregisteret eventuelt blir oppdatert. Skatteetaten mottar og behandler alle meldinger om avvik, og dine tips blir behandlet i henhold til regelverk og rutiner for Folkeregisteret og Forvaltningsloven.

På grunn av taushetsplikten kan ikke Folkeregisteret gi deg tilbakemelding på utfallet av tipset, da vi har begrenset mulighet til å utlevere opplysninger om andre enn deg selv.

Når du benytter "KS SvarUt"

Kommuner og andre offentlige aktører som benytter KS SvarUT, kan sende tipsskjemaet til Skatteetatens organisasjonsnummer 974 761 076.