Skatt for person

Når du har jobb, må du ha et skattekort eller frikort. Året etter får du skattemeldingen som er forhåndsutfylt med hvor mye skatt du skulle betalt. Du må sjekke og se om alt er riktig.

Etter at du har levert skattemeldingen din, må vi behandle den og lage et skatteoppgjør. I skatteoppgjøret står det hvor mye penger du får igjen (til gode) eller hvor mye du må betale (restskatt).

Viktig informasjon

Når livet endrer seg vil ofte også skatten endres

Endret familiesituasjon, bosted, jobb og utdanning påvirker både fradragene du har rett på og hvor mye du skal trekkes i skatt.