Hvor mye skatt skal du betale - formuesverdi av annen bolig (sekundærbolig)

Det er først når eiendommen(e) og/eller andre eiendeler til sammen utgjør mer i formuesverdi enn eventuell gjeld du måtte ha, at du har en skattepliktig nettoformue.

Videre er det fastsatt et såkalt bunnfradrag, slik at du må ha nettoformue over dette bunnfradraget før det blir snakk om formuesskatt.

Inntektsåret 2021

For inntektsåret 2021 er bunnfradraget satt til 1,5 millioner kroner for enslige, og 3,0 millioner kroner for ektefeller tilsammen. Nettoformue som overstiger angitt bunnfradrag skattlegges med en sats på 0,85 prosent.

Inntektsåret 2022

For inntektsåret 2022 er bunnfradraget satt til 1,7 millioner kroner for enslige, og 3,4 millioner kroner for ektefeller til sammen.

Nettoformue som overstiger bunnfradraget skattlegges med 0,95 prosent for formue inntil 20 000 000 kroner for enslige, og inntil 40 000 000 kroner for ektefeller til sammen. Den delen av formuen som overstiger 20 000 000 kroner for enslige, og overstiger 40 000 000 kroner for ektefeller til sammen skattlegges med 1,1 prosent.