Slik beregnes formuesverdien av annen bolig (sekundærbolig)

Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien.

Boligens verdi

Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

Formuesverdi for sekundærbolig

Inntektsåret 2023: 100 prosent av boligens verdi
Inntektsåret 2024: 100 prosent av boligens verdi

Les om formuesverdien for primærboliger.

Se satser for tidligere år

Opplysningene står i skattemeldingen din

Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig fremgå av skattemeldingen.  

Du må likevel sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte. Skulle noen opplysninger være feil eller ufullstendige må du korrigere dette i skattemeldingen.

Regn ut formuesverdien selv

Du kan selv regne ut formuesverdien ved å bruke boligkalkulatoren vår.

Attest

Ønsker du attest på allerede innmeldte verdier kan du logge inn og bestille en attest for formuesverdi eiendom. Denne viser total formuesverdi for hele eiendommen.