Slik beregnes formuesverdien av annen bolig (sekundærbolig)

Skatteetaten beregner en boligverdi (beregnet markedsverdi for bolig) basert på SSBs statistiske opplysninger om omsatte boliger. I beregningen tas det hensyn til din boligs beliggenhet, areal, byggeår og type bolig.

Boligens boligverdi er lik boligens areal multiplisert med kvadratmeterpris basert på statistikk over omsatte boliger. Beregningen bygger på opplysninger om boligens areal, beliggenhet, alder og type.

Formuesverdien er en gitt prosentandel av denne boligverdien. For inntektsårene 2021 og 2022 settes formuesverdien av sekundærboliger til henholdsvis 90 og 95 prosent av boligverdien. (For primærboliger settes formuesverdien til 25 prosent av boligverdien).

Normalt vil opplysninger om boligens areal, byggeår og type bolig fremgå av skattemeldingen.  

Du må likevel sjekke i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte. Skulle noen opplysninger være feil eller ufullstendige må du korrigere dette i skattemeldingen.

Ønsker du attest på allerede innmeldte verdier kan du logge inn og bestille en attest for formuesverdi eiendom. Denne viser total formuesverdi for hele eiendommen.

Du kan selv regne ut boligverdi og formuesverdi ved å bruke boligkalkulatoren

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.