Slik fører du formuesverdi av annen bolig (sekundærbolig) i skattemeldingen

Boligeiendom du er eier av per 31.12. i inntektsåret skal fremgå med en formuesverdi i skattemeldingen din. Sjekk skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte.

Formuesverdien vil i de fleste tilfeller være forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på tidligere rapporterte opplysninger om eiendommen.

Opplysninger om p-rom, byggeår med videre, kan være mangelfull eller feil i følgende tilfeller:

  • når det tidligere ikke er sendt inn opplysninger om eiendommen, f.eks. fordi boligen er oppført i løpet av året
  • når innsendte opplysninger om boligen må korrigeres, f.eks. fordi boligens P-rom er blitt utvidet eller redusert i løpet av året pga. tilbygg, rivning, brann mv. 

Hvis en formuesverdi ikke fremkommer av skattemeldingen eller opplysningene om boligen er feil, må du selv legge til eller korrigere angitte boligopplysninger, eller kreve dokumentert markedsverdi.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.