Endre formuesverdien av egen bolig (primærbolig)

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 30 prosent av boligens reelle markedsverdi, har du krav på å få formuesverdien satt ned. Skatteetaten retter ikke denne verdien av eget tiltak.

Grunnlaget for nedsettelsen (takst/verdivurdering o.l.) må skrive seg fra tiden etter 1. juli i det inntektsåret formuesverdien knytter seg til.

Dersom du endrer opplysningene om boligen din i skattemeldingen, vil dette få betydning for formuesverdien på boligen. For eksempel bør opplysninger om p-rom endres ved påbygging, riving eller brann.

Når det gjelder eiendomsskattesaker og nedsettelse av formuesverdi, kan du lese mer om eiendomsskatt.

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen/tomten eller tilnærmet lik bolig/tomt i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

  • Ved å endre skattekortet: Om du mener at den estimerte formuesverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket for inntektsåret 2020, kan du endre og bestille nytt skattekort. Oppgi den formuesverdien du mener er riktig. Formuesverdien for primærboliger skal ikke utgjøre mer enn 30 prosent av boligens markedsverdi. Du må kunne dokumentere markedsverdien ved forespørsel fra Skatteetaten. Merk at den endrede formuesverdien ikke blir overført og preutfylt i din skattemelding for 2020. Du må selv sørge for å endre formuesverdien også i skattemeldingen.

  • Ved å endre i skattemeldingen: Du kan endre formuesverdien når du leverer skattemeldingen. Du kan endre skattemeldingen hvis du mener at grunnlaget for beregningen av formuesverdien er feil, dvs. feil opplysninger om boligens p-rom, byggeår mv. Du kan også endre formuesverdien dersom du kan dokumentere at formuesverdien for boligen overstiger 30 prosent av boligens markedsverdi. Du må kunne dokumentere markedsverdien.
  • Endring etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjør: Ønsker du å endre formuesverdien etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjøret, skal du ikke gjøre dette ved å klage. Du kan endre ved å sende endringsmelding (for å endre inntektsåret 2018 eller 2017). Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen (normalt 30. april) for det inntektsåret du ønsker å endre. Du kan likevel ikke endre selv dersom du har fått varsel fra skattemyndighetene om kontroll av opplysningene om formuesverdien, eller du har fått vedtak om at skattemyndighetene har myndighetsfastsatt formuesverdien. I slike tilfeller må en endring av formuesverdien skje gjennom en klage til skattemyndighetene.
  • Eiendomsskatt: Der kommunen anvender Skatteetatens beregnede markedsverdi for bolig (boligverdi) som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt, vil endring av formuesverdien som nevnt over få betydning for utskrevet eiendomsskatt.

For å unngå at du må kreve nedsettelse av formuesverdien på nytt hvert år, gis det ved fastsettelsen i de fem påfølgende inntektsår et forholdsmessig fradrag i formuesverdien. Kvadratmetersatsen reduseres da med like mange prosentpoeng som du kunne dokumentere at formuesverdien oversteg maksimalgrensen med.

Eksempel
Kan du dokumentere at formuesverdien av din primærbolig er for høy, kan den bli satt ned til 30 prosent av markedsverdien. Hvis den opprinnelige formuesverdi er 750 000 kroner, og dokumenterbar markedsverdi er 2 millioner kroner, kan formuesverdien settes ned til 30 prosent av den dokumenterbare markedsverdien, det vil si til 600 000 kroner. Dette utgjør en reduksjon av kvadratmetersatsen på 20 prosent, som skal legges til grunn de neste fem årene. 

750 000 – 600 000 = 150 000
150 000/750 000 x 100 = 20 prosent