Endre formuesverdien av egen bolig (primærbolig)

Dersom du kan dokumentere at formuesverdien for din primærbolig overstiger 25 prosent av dokumentert markedsverdi opp til kroner 10 millioner og deretter 50 prosent for det som er over 10 millioner, har du krav på å få formuesverdien satt ned.

For inntektsåret 2023 er grensene endret til 25 prosent dokumentert markedsverdi opp til 10 millioner kroner og deretter 70 prosent av dokumentert markedsverdi som er over 10 millioner kroner.

Du må selv gi opplysninger om boligens dokumenterte markedsverdi i skattemeldingen. 

Grunnlaget for nedsettelsen (takst/verdivurdering o.l.) må skrive seg fra tiden etter 1. juli i det inntektsåret formuesverdien knytter seg til.

Dersom du endrer opplysningene om boligen din i skattemeldingen, vil dette få betydning for formuesverdien på boligen. For eksempel bør opplysninger om p-rom endres ved påbygging, rivning eller brann.

Når det gjelder eiendomsskattesaker og nedsettelse av formuesverdi, kan du lese mer om eiendomsskatt.

  • takst som er gitt av kvalifisert takstmann
  • verdivurdering fra eiendomsmegler som har kjennskap til distriktet
  • observerbar markedsverdi - det den aktuelle boligen/tomten eller tilnærmet lik bolig/tomt i samme område er solgt for. Dokumentasjon på observerbar markedsverdi kan være kjøpekontrakt eller lignende der salgssummen framgår.

  • Ved å endre skattekortet 2023: Om du mener at den estimerte formuesverdien er feil og at dette har betydning for skattetrekket for inntektsåret 2023, kan du endre og bestille nytt skattekort. Oppgi den formuesverdien du mener er riktig. Formuesverdien settes til 25 prosent av dokumentert markedsverdi opp til 10 millioner kroner, og deretter 70 prosent av dokumentert markedsverdi som er over 10 millioner kroner. Merk at den endrede formuesverdien ikke blir overført og preutfylt i din skattemelding. Du må selv sørge for å endre grunnlaget for formuesverdien også i skattemeldingen.

  • Ved å endre i skattemeldingen 2022: Du kan endre grunnlaget for formuesverdien når du leverer skattemeldingen. Du kan endre hvis du mener at grunnlaget for beregningen er feil, det vil si feil opplysninger om boligens p-rom, byggeår mv. Du kan også endre til dokumentert markedsverdi. Formuesverdien er 25 prosent av boligens dokumenterte markedsverdi opp til 10 millioner kroner, og deretter 50 prosent av dokumentert markedsverdi som er over 10 millioner kroner.
  • Viktig informasjon

    Dokumentasjon på markedsverdi skal sendes inn sammen med skattemeldingen. Du vil bli bedt om å legge ved dokumentasjon på dette når du fyller ut skattemeldingen din.

  • Endring etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjør: Ønsker du å endre formuesverdien etter at du har levert skattemeldingen eller mottatt skatteoppgjøret, kan du selv endre skattemeldingen og levere på nytt. Du kan endre for inntektsårene 2020 og 2021 ved å sende endringsmelding. Adgangen til å endre selv gjelder i tre år etter fristen for levering av skattemeldingen (normalt 30. april) for det inntektsåret du ønsker å endre. Du kan likevel ikke endre selv dersom du har fått varsel fra skattemyndighetene om kontroll av opplysningene om formuesverdien, eller du har fått vedtak om at skattemyndighetene har myndighetsfastsatt formuesverdien. I slike tilfeller må en endring av formuesverdien skje gjennom en klage til skattemyndighetene.
  • Eiendomsskatt: Dersom kommunen anvender Skatteetatens beregnede markedsverdi for bolig (boligverdi) som grunnlag for utskriving av eiendomsskatt, vil endring av formuesverdien som nevnt over få betydning for utskrevet eiendomsskatt.

For å unngå at du må kreve nedsettelse av formuesverdien på nytt hvert år, gis det ved fastsettelsen i de fem påfølgende inntektsår et forholdsmessig fradrag i formuesverdien. Kvadratmetersatsen reduseres da med like mange prosentpoeng som du kunne dokumentere at formuesverdien oversteg maksimalgrensen med.

Eksempel inntektsåret 2021
Kan du dokumentere at formuesverdien av din primærbolig er for høy, kan den bli satt ned til 25 prosent av markedsverdien. Hvis den beregnede markedsverdien (boligverdi) er 3 000 000 kroner, og dokumentert markedsverdi er 2 400 000 kroner, kan formuesverdien settes ned til 25 prosent av dokumentert markedsverdi, det vil si til 600 000 kroner.

Dette utgjør en reduksjon av kvadratmetersatsen på 20 prosent, som skal legges til grunn de neste fem årene. 

3 000 000 – 2 400 000 = 600 000
600 000/3 000 000 x 100 = 20 prosent

Eksempel inntektsåret 2022 - primærbolig med beregnet markedsverdi under 10 millioner kroner
Kan du dokumentere at formuesverdien av din primærbolig er for høy, kan den bli satt ned til 25 prosent av markedsverdien. Hvis den beregnede markedsverdien (boligverdi) er 3 000 000 kroner, og dokumentert markedsverdi er 2 300 000 kroner, kan formuesverdien settes ned til 25 prosent av dokumentert markedsverdi, det vil si til 575 000 kroner.

Dette utgjør en reduksjon av kvadratmetersatsen på 23,33 prosent, som skal legges til grunn de neste fem årene.

3 000 000 – 2 300 000 = 700 000
700 000/3 000 000 x 100 = 23,33 prosent