Om formuesverdsettelse av egen bolig (primærbolig)

Ved beregning av formuesskatt skal i utgangspunktet alle typer av eiendeler du måtte ha, verdsettes til det eiendelen er verdt på det frie markedet. 

Det er imidlertid gjort unntak for bl.a. primærboliger, hvor det ikke er markedsverdien, men en lavere verdi kalt formuesverdi, som skal legges til grunn ved beregning av formuesskatt.

Om formuesverdsettelse av flerboligbygning, kan du lese mer her.

Primærbolig er den boligen som du bruker som din faste bolig, ditt hjem. Det er i utgangspunktet den boligen hvor du har folkeregistrert adresse ved årets utgang. Din primærbolig kan i utgangspunktet være en hvilken som helst type boligeiendom, f.eks. en leilighet eller en enebolig. En bolig på festet grunn er også omfattet av reglene for primærboliger såfremt du bruker denne boligen som ditt hjem ved årets utgang. (Reglene om primærboliger mv. gjelder imidlertid ikke for fritidsboliger, våningshus på gårdsbruk og boligeiendommer som ligger i utlandet og på Svalbard). Det er ikke mulig å ha mer enn én primærbolig ved formuesfastsettingen.

Enkelte boliger vil kunne være primærbolig for en eier, men ikke for andre. Eier for eksempel barn og foreldre en leilighet sammen men hvor bare barnet bor i boligen, vil barnets eierandel i leiligheten beregnes etter reglene for primærbolig mens foreldrenes eierandel i leiligheten må beregnes etter reglene for sekundærboliger.

Skillet mellom primær- og sekundærbolig har kun betydning for verdsettelsen av formuesskatten, ikke for eventuell eiendomsskatt dersom din kommune har vedtatt dette.

Når du bor varig på institusjon

Din bolig kan anses som primærbolig selv om du ikke har ditt hjem der ved årets utgang. Dette er tilfelle dersom du ikke kan bruke boligen som ditt hjem på grunn av helse/aldersrelaterte forhold. Dette forutsetter imidlertid at boligen ikke er utleid mot betaling.

Står likevel din bolig feilaktig oppført som sekundærbolig i skattemeldingen, må du i slike tilfeller sørge for å endre boligen til primærbolig i skattemeldingen. For å slippe å gjøre denne endringen i skattemeldingen hvert år fremover, må du i tillegg i et vedlegg til skattemeldingen gjøre rede for at de ovennevnte vilkårene for å anse boligen som primærbolig er oppfylt. 

Utstasjonering/beordring til utlandet

Hvis du på grunn av arbeidet tilbringer hele eller deler av året i utlandet, men ikke anses utflyttet, kan boligen din i Norge anses som din primærbolig så lenge du er korrekt folkeregistrert i denne boligen ved årets slutt. Dette forutsetter imidlertid at boligen ikke er utleid og at du kan sannsynliggjøre/dokumentere at du er forhindret fra å bruke boligen i Norge som ditt hjem på grunn av forhold som du ikke har rådighet over, f.eks. utstasjonering/beordring.