Slik fører du formuesverdi av egen bolig (primærbolig) i skattemeldingen

Boligeiendom du er eier av per 31.12. i inntektsåret skal fremgå med en formuesverdi i skattemeldingen din. Sjekk i skattemeldingen at forhåndsutfylte opplysninger om eiendommen din er korrekte.

Formuesverdien vil i de fleste tilfeller være forhåndsutfylt i skattemeldingen basert på tidligere rapporterte opplysninger om eiendommen.

Opplysninger om primærrom (p-rom), byggeår med mer, kan være mangelfull eller feil i følgende tilfeller:

  • når det tidligere ikke er sendt inn opplysninger om eiendommen, f.eks. fordi boligen er oppført i løpet av året
  • når innsendte opplysninger om boligen må korrigeres, f.eks. fordi boligens p-rom er blitt utvidet eller redusert i løpet av året pga. tilbygg, rivning, brann mv. 

Hvis en formuesverdi ikke fremkommer av skattemeldingen eller opplysningene om boligen er feil, må du selv gi opplysninger om dette i skattemeldingen ved å legge inn boligens formuesverdi og korrigere angitte boligopplysninger.

I år får de fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere skattemeldingen sin i nytt format.  

Når du logger inn i skattemeldingen din vil du automatisk komme til den skattemeldingen du skal bruke.

Hvis du er usikker på hvilke skattemelding du har fått, kan du se skattemeldingen i ulike formater

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du finner opplysningene under temaet "Bolig og eiendeler"

Sjekk om opplysningene som er oppført er riktig. Når alle feltene er fylt ut, vil formuesverdien beregnes automatisk.

Mangler det opplysninger må du legge det inn i skattemeldingen. Du må fylle ut det som mangler i post 4.3.2.

Du kan bruke vår boligverdikalkulator til å beregne formuesverdien. Når du endrer eller oppgir ny formuesverdi, må du oppgi årsak til endringen.

Viktig informasjon

Du trenger ikke sende oss dokumentasjon på dette, men du må kunne legge fram dokumentasjon hvis vi spør.