Vi oppdaterer veiledning til skattemeldingen nå

All veiledning til skattemeldingen vil være oppdatert i god tid før du mottar skattemeldingen for inntektsåret 2019.

Skattemelding og skatteoppgjør for avdøde

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding/skatteoppgjør. Ønsker man skattemeldingen/skatteoppgjøret til avdøde tilsendt, må skifteattest med opplysninger om eventuell fullmakt meldes til oss.

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du imidlertid få tilsendt den avdødes skattemelding ved å ringe eller skrive til oss

Ønsker du å få tilsendt avdødes skatteoppgjør, kan du ta kontakt med skatteoppkrever.

Dersom du ikke har overtatt boet i uskifte, må du dokumentere et saklig behov for innsyn i opplysningene.

Utlevering til andre arvinger

Andre arvinger kan også få innsyn i avdødes skattemelding eller skatteoppgjør, men bare dersom de har saklige behov for opplysningene. Du må da dokumentere at du er arving. Dette kan du gjøre gjennom å legge frem skifteattest, annen attestasjon fra tingretten, eller kopi av testamentet. I tillegg må du vise frem legitimasjon.

Du kan velge å møte opp personlig. Da må du bestille tid på skattekontoret. Har du ikke mulighet til å møte opp personlig må du legge ved denne dokumentasjonen i et brev som du sender til:

Opptrer du på vegne av en eller flere av arvingene, må du i tillegg legge frem fullmakt fra arvingene hvis du ikke selv er arving.

Etter at det er valgt skifteform, er det kun personene og organene som representerer boet som får innsyn i avdødes skattemelding og andre fastsettingsopplysninger.

Utlevering til begravelsesbyrå

Begravelsesbyrå kan etter fullmakt fra arvingene søke om gravferdsstøtte. Begravelsesbyrået har i slike tilfeller rett til å få utlevert de opplysningene fra avdødes skattemelding/skatteoppgjør som må legges ved søknaden til NAV. Retten til å få opplysningene må dokumenteres ved kopi av fullmakten

Utlevering til bobestyrer

Bobestyrer som har fullmakt til å forvalte boet etter den avdøde, kan også få tilsendt eller utlevert skatteoppgjøret til avdøde.

Fullmektig

Alle som har rettigheter etter skatteforvaltningsloven har rett til å la seg bistå av fullmektig. Fullmektig kan være privatpersoner, begravelsesbyråer, advokater etc. Alle unntatt advokat, revisor el. må fremlegge en fullmakt. Fullmaktens omfang og varighet må vurderes i det enkelte tilfellet.

Levering av skattemeldingen

Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk, men må sendes per vanlig post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, kan leveringsfritak benyttes. 

I de tilfeller næringsdrivende/daglig leder har delegert roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan regnskapsfører hente og levere skattemeldingen elektronisk på vegne av avdøde. Dette forutsetter at delegeringen ble gjort før den næringsdrivende døde, og at regnskapsfører både har innsendingsrett i Altinn, og fått delegert rollen som gir fullmakt til å signere skattemeldingen i Altinn. I øvrige tilfeller kan skattemeldingen leveres på papir.