Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skattemelding og skatteoppgjør for avdøde

Når en person dør, blir adressen automatisk fjernet i Folkeregisteret. Det blir derfor ikke sendt ut skattemelding/skatteoppgjør. Her finner du informasjon om hvordan du får tilsendt skattemelding/skatteoppgjør og hvilken dokumentasjon du må legge ved.

Som gjenlevende ektefelle/partner kan du få tilsendt den avdødes skattemelding og skatteoppgjør uten å legge ved dokumentasjon før skifteform er valgt eller du har overtatt boet i uskifte. 

Dersom du ikke har overtatt boet i uskifte, må du dokumentere et saklig behov for innsyn i opplysningene. Du må da legge ved skifteattest for å dokumentere at du har rett til innsyn.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Arvinger kan få innsyn i avdødes skattemelding eller skatteoppgjør, men bare dersom de har saklige behov for opplysningene. Du må da dokumentere at du er arving. Dette kan du gjøre gjennom å legge frem skifteattest, annen attestasjon fra tingretten, eller kopi av testamentet. I tillegg må du vise frem legitimasjon.

Det kan utstedes en særskilt fullmakt til andre arvinger som kun gir arvingen rett til innsyn i avdødes formues- og gjeldsforhold. Har du kun en slik fullmakt, og ikke en skifteattest, gis du ikke innsyn i avdødes skattemelding/skatteoppgjør.

Opptrer du på vegne av en eller flere av arvingene, må du i tillegg legge frem fullmakt fra arvingene hvis du ikke selv er arving.

Etter at det er valgt skifteform, er det kun personene og organene som representerer boet som får innsyn i avdødes skattemelding og andre fastsettingsopplysninger.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Begravelsesbyrå kan etter fullmakt fra arvingene søke om gravferdsstøtte. Begravelsesbyrået har i slike tilfeller rett til å få utlevert de opplysningene fra avdødes skattemelding/skatteoppgjør som må legges ved søknaden til NAV. Retten til å få opplysningene må dokumenteres ved kopi av fullmakten.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Bobestyrer som har fullmakt til å forvalte boet etter den avdøde, kan også få tilsendt eller utlevert skatteoppgjøret til avdøde. Retten til å få opplysningene må dokumenteres ved kopi av fullmakten.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Fullmektig

Enhver som har rett til å få utlevert dokumenter eller andre opplysninger vedr. avdøde etter det ovennevnte, har rett til å la seg bistå eller representere av fullmektig. Fullmektig kan være privatpersoner, begravelsesbyråer, advokater etc. Alle unntatt advokat, revisor el. må fremlegge en fullmakt. Fullmaktens omfang og varighet må vurderes i det enkelte tilfellet.

Levering av skattemelding

Skattemeldingen for personen som er død, kan ikke sendes elektronisk. Skattemeldingen må sendes per post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Dersom det ikke skal gjøres endringer i skattemeldingen, trenger ikke skattemeldingen leveres. De grunnlag som fremgår av den preutfylte skattemeldingen vil da bli lagt til grunn ved skatteoppgjøret.

I de tilfeller næringsdrivende/daglig leder har delegert roller videre eller har registrert regnskapsfører i Enhetsregisteret, kan regnskapsfører hente og levere skattemeldingen elektronisk på vegne av avdøde. Dette forutsetter at delegeringen ble gjort før den næringsdrivende døde, og at regnskapsfører både har innsendingsrett i Altinn, og fått delegert rollen som gir fullmakt til å signere skattemeldingen i Altinn.

I øvrige tilfeller kan skattemeldingen leveres på papir. 

Dersom du har behov for å få tilsendt skattemeldingen for personlig næringsdrivende som er død før leveringsfristen, og du ikke har tilgang til denne i Altinn, kan du sende en henvendelse vedlagt skifteattest og eventuell fullmakt.

Henvendelsen med nødvendig dokumentasjon gjøres via kontaktskjema eller per post til adresse:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

Innlevering av skattemelding for næringsdrivende som er død kan ikke sendes elektronisk, men må sendes per post til:

Skatteetaten
Postboks 430, Alnabru
0614 Oslo

Det kan i noen tilfeller ta litt tid før man får tilsendt etterspurt skattemelding. Vil du få behov for utsatt leveringsfrist, kan du søke om det.