Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Skattekort eller frikort

Fra det året du fyller 13 år må du ha skattekort eller frikort hvis du har egen inntekt. Er du under 13 år gjelder andre regler.

Du klarer deg med frikort hvis du ikke har inntekt over frikortgrensen.  I dette beløpet skal all skattepliktig lønn, sykepenger, feriepenger og fri kost og losji regnes med. 
Skattekortet danner grunnlaget for at skatten som blir trukket er riktig i forhold til dine inntekter og utgifter.

Husk å regne med annen inntekt du får utbetalt.

Både feriepenger du tjente opp i fjor og som blir utbetalt i år, samt feriepenger du får utbetalt hvis du slutter i jobben i år, blir lagt til som inntekt det året pengene blir utbetalt. Det er først når fribeløpsgrensen er brukt opp at arbeidsgiver skal trekke skatt. Husk at du må bestille skattekort om du tjener over frikortbeløpet.

Har du skattekort trekkes det skatt ved hver utbetaling. Hvis du ikke har frikort eller skattekort, skal arbeidsgiver trekke 50 prosent skatt av inntekten din.

Hadde du frikort i fjor trenger du ikke søke om nytt frikort. Frikortet er allerede tilgjengelig for arbeidsgiver.