Pressemelding

Nå kan foretak søke om kompensasjon for august

  • Publisert:
Viktig informasjon

Denne pressemeldingen er mer enn 1 år gammel. Vær oppmerksom på at det kan ha skjedd endringer etter at den ble publisert.

Foretak med betydelig omsetningsfall i august kan nå søke om tilskudd fra kompensasjonsordningen for næringslivet. August er ordningens siste søknadsmåned.

For fem måneder siden åpnet nettportalen for kompensasjonsordningen for næringslivet, kompensasjonsordning.no. Frem til nå har ordningen behandlet søknader om tilskudd for månedene mars, april, mai, juni og juli. Nå er portalen åpnet for søknader for august, som er ordningens siste søknadsmåned.

- Søknadsskjema og mer informasjon finner du på kompensasjonsordning.no, forteller konstituert skattedirektør Eve Vangsnes Bergli. 

Hun minner om at søknadsfristen for månedene juni, juli og august er 31. oktober. Søknadsfristen for mars, april og mai var 31. juli.

Ordningen er blitt justert

Da kompensasjonsordningen før sommerferien ble forlenget med tre måneder, kom det også noen endringer. Mens kravet tidligere var at minst én ansatt måtte ha fått utbetalt lønn i februar eller mars 2020, er kravet endret til at minst én ansatt må ha fått utbetalt lønn i minst én kalendermåned i perioden august 2019 til mars 2020. Ordningen er tidligere blitt justert slik at den treffer sesongbedrifter bedre.

Egenandelen i kompensasjonsordningen som var 10.000 kroner for mars og 5.000 kroner for april, ble tatt bort med virkning fra mai. Maksimalt tilskudd for august er 50 millioner kroner. Kompensasjonsgraden av kostnadene i august er 50 prosent.

Kontroller før og etter utbetaling

Skatteetaten gjennomfører kontroller av foretak både før og etter utbetaling av tilskudd. I tillegg samarbeider Skatteetaten med Økokrim og bankene, og får viktige innspill fra andre offentlige etater som politiet, NAV, Tolletaten, Arbeidstilsynet og fra de sju A-krimsentrene, som er et tverretatlig samarbeid mellom Politiet, Skatteetaten, Arbeidstilsynet og NAV. Også tips fra publikum er viktig.

Siden kompensasjonsordningen åpnet i april, har ca. 68.000 søknader om tilskudd blitt innvilget. Til sammen har Skatteetaten utbetalt ca. 5,6 milliarder kroner i tilskudd så langt. Skatteetatens automatiske kontrollmekanisme har stoppet rundt 18.000 søknader for ca. 1,3 milliarder kroner. Skatteetaten har krevd tilbakebetaling i om lag 3.800 saker.

Opplysninger om foretak som har fått tilskudd blir offentliggjort i en egen innsynsløsning på Skatteetatens nettsider.

For mer informasjon om ordningen, se kompensasjonsordning.no