Nyttig informasjon om skattemeldingen for inntektsåret 2022

Skattemeldingen for 2022 blir tilgjengelig på forskjellige dager mellom 14. mars og 31. mars.

Skattemeldingen din er ikke tilgjengelig før du får en e-post eller SMS fra Skatteetaten. De fleste mottar et e-postvarsel. Du må være registrert som elektronisk bruker for å kunne få varsel på e-post eller SMS om at du har fått skattemeldingen.

Skattemeldingen på papir blir også sendt ut mellom 14. mars og 31. mars.

Skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister er tilgjengelig for alle på skatteetaten.no. De som får den på papir kan også åpne den digitalt på skatteetaten.no.

Les mer om hvordan du får en elektronisk ID.

Viktige endringer i år

Ny skattemelding for næringsdrivende

Den viktigste nyheten i år er at mange selskap kan bruke den nye skattemeldingen for næringsdrivende. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen.

Les mer om ny skattemelding for næringsdrivende.

Ny veiledning - salg og utleie av bolig

I år har vi lansert ny veiledning som hjelper deg som leier ut og/eller har solgt bolig eller annen eiendom i Norge eller i utlandet.

Skatteetaten.no/bolig

Nyheter og regelendringer for lønnsmottakere og pensjonister

For lønnsmottakere og pensjonister er det en del justeringer av satser. Men det er også noen nye regler som påvirker skatten din.

 • Bunnfradraget i formuesskatten er økt, og er nå på 1,7 millioner kroner (3,4 millioner for ektefeller)
 • Formuesskattesatsen er økt til 0,95 prosent. For formue som overstiger 20 millioner kroner (40 millioner for ektefeller) er satsen 1,1 prosent.
 • Verdsettelsen av aksjer og driftsmidler er økt fra 55 prosent til 75 prosent.
 • Primærboliger er verdsatt til 25 prosent av en antatt reell verdi. Den delen av primærboligens verdi som overstiger 10 millioner kroner blir verdsatt til 50 prosent.
 • Verdsettelsen av sekundærboliger øker til 95 prosent.
 • Formuesverdiene av fritidsboliger er oppjustert med 25 prosent.
 • Fradraget for fagforeningskontingent er økt til 5.800 kroner.
 • Maksimalt fradrag for gaver til frivillige organisasjoner er redusert til 25.000 kroner.

Noen vil oppleve at enkelte nye opplysninger er forhåndsutfylt i skattemeldingen

Norske banker har fått muligheten til å fordele gjeldsrenter etter hvilken låntaker som har betalt, og noen banker har benyttet seg av denne muligheten.  

Du må fortsatt fylle ut reisefradrag selv. Hvis du fylte ut reisefradrag i fjor vil du få en påminnelse om dette i skattemeldingen. Denne type hjelp vil også hjelpe deg til å huske andre opplysninger som du selv må fylle inn.

Erfaring med ny skattemelding og tidlig skatteoppgjør

Den nye skattemeldingen gjør at flere leverer skattemeldingen sammenlignet med de siste årene.

Det var rundt 3,6 millioner som hadde levert skattemeldingen ved utgangen av juli 2022. 1,5 millioner leverte med endringer – 42 % av de som har levert. 2,1 millioner leverte uten endringer – 58 % av de som har levert.

Den nye skattemeldingen er laget for å være mer interaktivt, også med en tydeligere "send inn"-knapp, men en betydelig årsak til at flere leverte er muligheten for å få tidligere skatteoppgjør om du leverer den nye skattemeldingen. 

Hvor gjøres det feil i skattemeldingen?

Av erfaring opplever Skatteetaten at det gjøres oftest feil der skattyter selv må fylle inn opplysninger. Dette kan for eksempel dreie seg om skattepliktig salg av bolig, utleie, investeringer i kryptovaluta eller økonomiske forhold i utlandet. I tillegg ser vi at mange er usikre når det gjelder ulike typer fradrag, som for eksempel reisefradraget.

Skatteetaten har derfor jobbet aktivt med disse områdene og på skatteetaten.no har vi samlet mye informasjon og ulike veiledere som hjelper deg som skattyter.

Slik kan Skatteetaten hjelpe deg

Skatteetaten jobber for at du skal betale rett skatt. Vi ønsker at skattytere skal gi nødvendige opplysninger i skattemeldingen og vi har laget flere ulike verktøy og veiledere som hjelper til å finne riktig fradrag eller beregne riktig skatt:

Nyttige verktøy

Utvidet veiledning i skattemeldingen

I skattemeldingen er postene erstattet av temaer som hører naturlig sammen:

 • Arbeid, trygd og pensjon
 • Bank, lån og forsikring
 • Bolig og eiendeler
 • Familie og helse
 • Finans
 • Gave og arv
 • Metode for å unngå dobbel beskatning
 • Næring
 • Andre forhold

Hvis du endrer et tall så ser du oppdatert skatteberegning i skattemeldingen med en gang.

Når du er i skattemeldingen kan du se hjelpetekster og kommentarer som spør hvorvidt opplysninger om deg stemmer eller ikke. Du skal selv sjekke opplysningene og eventuelt legge til informasjonen i skattemeldingen.

Når kommer skattepengene?

Skattemeldingen er ikke den endelige beregningen

Skattemeldingen er din rapport til Skatteetaten om året som har vært. Den inneholder en foreløpig beregning av om du har betalt for mye skatt (skatt til gode) eller for lite skatt (restskatt). Beregningen er basert på opplysninger som Skatteetaten har om din inntekt, gjeld, formue og fradrag for 2022. Du er selv ansvarlig for at skattemeldingen er riktig. Du må kontrollere opplysningene og korrigere eventuelle feil og mangler. Det kan være ekstra inntekter eller formue som du må selv fylle inn.

Etter skattemeldingen er levert blir den behandlet fortløpende maskinelt og av saksbehandlere ved skattekontorene. Endelig skatteoppgjør blir tilgjengelig på skatteetaten.no eller sendt deg så snart det er klart. Du vil få melding når skatteoppgjøret ditt er klart. Skatteoppgjøret kommer mellom april og november, men 9 av 10 får normalt sett skatteoppgjøret innen juni.

Du må levere skattemeldingen for å ha mulighet til å få skatteoppgjøret tidligere enn juni.

Se alle viktige skattedatoer: Datoer og frister for person - Skatteetaten

Tidligere skatteoppgjør er mulig for lønnsmottakere og pensjonister

Skatteoppgjøret kan, med noen forbehold, være ferdig i løpet av en til to uker etter at du leverer skattemeldingen.

For å kunne få skattepenger tidligere er det noen betingelser:

 • du må leverer skattemeldingen før fristen 30. april og ha penger til gode
 • er du gift må både du og ektefellen din levere skattemeldingen før fristen og ha penger til gode
 • du kan ikke ha ubetalte krav
 • skattemeldingen din må ikke ha blitt tatt ut til kontroll

Hvis du ikke har noen endringer, trenger du ikke å levere skattemeldingen.  Bruker du leveringsfritak, får du skatteoppgjøret tidligst i juni.

Renter på restskatt og skatt til gode

Hvis du får restskatt, skal denne tidligst betales 20. august. Dersom du får skatteoppgjøret til høsten, vil fakturaen være tre uker etter at du fikk skatteoppgjøret. Er restskatten over 1.000 kroner, deles beløpet i to like deler.

Rentetillegget på restskatt for personlig skattyter (lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende) er 2,15 prosent, beregnet fra 1. juli 2022 til forfall første termin restskatt i 2022.

Ved for mye innbetalt utskrevet forskuddsskatt og forskuddstrekk innbetalt innen utgangen av inntektsåret, er rentegodtgjørelsen 2,15 prosent av det som er for mye innbetalt, beregnet fra 1. juli 2022 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter i 2023. Ved tilbakebetaling av tilleggsforskudd og utskrevet forskuddsskatt som er innbetalt i året etter inntektsåret og senest 31. mai, godtgjøres renter med 2,15 prosent per år fra 31. mai 2023 til skatteoppgjøret blir sendt skattyter.

Skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister 
Skattemeldingen 2022
Åpningssiden - ny skattemelding

Temaer i skattemeldingen:

Arbeid, trygd og pensjon

Arbeid

Bank, lån og forsikring

Bank- og kontoopplysninger

Bolig og eiendeler

Bolig og eiendom

Familie og helse

Familie og helse

Finans

Finans

Gave og arv

Gave og arv

Oppsummering og skatteberegning

Oppsummering og skatteberegning - ny skattemelding

Skattemelding for næringsdrivende

Næring
 
Skattemelding for lønnstakere, pensjonister og enkeltpersonforetak

Fri redaksjonell bruk. Fotokreditt: Skatteetaten.

Skattemelding mobil

Skattemelding mobil og lesebrett

skattemelding på lesebrett og mobil

Nyttige tips

Delegere rettigheter

Det blir stadig enklere å motta og sjekke skattemeldingen og de fleste gjør dette selv. Men en undersøkelse Opinion utførte for Skatteetaten i 2017, opplyser en av tre at de får hjelp med skattemeldingen.

Du har mulighet til å gi et familiemedlem, en regnskapsfører eller andre du stoler på, tilgang til å se, endre og levere skattemeldingen på vegne av deg.

Gir andre tilgang til å endre og levere skattemeldingen din.
Tilleggsopplysninger og vedlegg 

Det er viktig å føre inn inntekter, fradrag, formue og gjeld i de riktige feltene i skattemeldingen.

I den nye skattemeldingen får du veiledning i de tilfellene det er behov for at du laster opp dokumentasjon med opplysninger i skattemeldingen. Hvis du har behov for å gi Skatteetaten utfyllende opplysninger utover det du finner i skattemeldingen, er det mulighet til å legge ved generelle vedlegg i skattemeldingen.

Ta kontakt med Skatteetaten på chat, facebook/skattenmin eller telefon for å få hjelp.