Høring

Engangsavgift – forslag til endringer i Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift og forskrift om engangsavgift – innføring av egen avgiftsgruppe for personbildrosjer tilpasset for transport av rullestolbrukere

  • Publisert:
  • Avgitt 15.03.2022

På vegne av Finansdepartementet, sender Skattedirektoratet på høring forslag til endringer i Stortingets avgiftsvedtak om engangsavgift og forskrift 19. mars 2001 nr. 268 om engangsavgift på motorvogner. Forslaget gjelder innføring av en egen avgiftsgruppe for personbildrosjer til transport av rullestolbrukere.

Det foreslås en ordning med lavere avgiftssatser enn for personbiler i avgiftsgruppe a for personbiler i drosjetrafikk som transporterer rullestolbrukere. Rent praktisk gjennomføres dette gjennom innføring av en egen avgiftsgruppe for slike kjøretøy.

Høringsinstansene bes vurdere om høringen bør sendes til eventuelle underliggende eller tilknyttede etater eller virksomheter, medlemsorganisasjoner, medlemsbedrifter eller lignende.

Send innspill

Innspill til høringen bes sendt på e-post til [email protected] senest innen 26. april 2022. Vi ber om at vår referanse 2022/946 oppgis.

Høringsdokumenter

Høringssvar

Med merknad

Uten merknad