Høring

Høring: Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

  • Publisert:
  • Avgitt 01.02.2018

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag til nye og klarere regler vedrørende tips (tidligere ofte kalt drikkepenger). Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiveren må behandle tips på linje med lønn med hensyn til arbeidsgiverforpliktelsene. Det betyr at arbeidsgiveren skal rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 2. mai 2018.

Høringsinnspillene sendes til:

[email protected]

Vi ber om at vår referanse 2018/72715 oppgis ved henvendelser i saken.


Skattedirektoratet
Rettsavdelingen
Seksjon for rettsutvikling

Høringssvar uten merknader:

Helse- og omsorgsdepartementet.pdf

Landbruks- og matdepartementet.pdf

Justisdepartementet.pdf

Samferdselsdepartementet.pdf

Utenriksdepartementet.pdf

Høringssvar med merknader:

Infotjenester.pdf

Fellesforbundet.pdf

Regelrådet.pdf

Industri Energi.pdf

Etatenes fellesforvaltning.pdf

Arbeidstilsynet.pdf

Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund.pdf

Landsorganisasjonen i Norge.pdf

Hovedorganisasjonen Virke.pdf

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).pdf

Regnskap Norge.pdf

Revisorforeningen.pdf

Statistisk Sentralbyrå.pdf

Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund.pdf

Økonomiforbundet.pdf

Norsk Øko-Forum.pdf

Renaa Restauranter AS.pdf

Stuen Bøker & Børst.pdf

Auditorium AS.pdf

Armadillo Restaurant AS.pdf

Norske Konsertarrangører og Musikkbyen Oslo.pdf

Jaeger AS.pdf

NHO Reiseliv.pdf

Høringsbrev, -instanser og -notat