Høring

Høring: Arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips

  • Publisert:
  • Avgitt 01.02.2018

Skattedirektoratet sender med dette på høring forslag til nye og klarere regler vedrørende tips (tidligere ofte kalt drikkepenger). Skattedirektoratet foreslår at arbeidsgiveren må behandle tips på linje med lønn med hensyn til arbeidsgiverforpliktelsene. Det betyr at arbeidsgiveren skal rapportere, foreta forskuddstrekk og betale arbeidsgiveravgift.

Den enkelte høringsinstans bes vurdere om saken bør sendes til underliggende etater eller virksomheter, tilknyttede virksomheter, medlemsorganisasjoner eller lignende.

Høringsfristen er 2. mai 2018.

Høringsinnspillene sendes til:

[email protected]

Vi ber om at vår referanse 2018/72715 oppgis ved henvendelser i saken.


Skattedirektoratet
Rettsavdelingen
Seksjon for rettsutvikling

Høringssvar uten merknader:

Høringssvar med merknader:

Høringsbrev, -instanser og -notat