Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Statlig sektor

  • Publisert:

Bestemmelsen som til nå har fulgt av avgiftsvedtaket § 1 bokstav i om statsforvaltningen og foretak omfattet av helseforetaksloven er også opphevet. Satsen for beregning av arbeidsgiveravgift for disse arbeidsgiverne har til nå vært på 14,1%, uansett hvilken kommune arbeidstakeren er skattepliktig til. Fra 2007 skal det anvendes ordinære satser for statsforvaltningen og helseforetakene. Det skal imidlertid ikke gjelde noe fribeløp for disse i sone Ia.

Det skal imidlertid fortsatt gjelde en forenklet oppgjørsordning for statens forvaltningsvirksomhet, jf. forskrift 27. november 2003 nr. 1398. Denne ordningen gjelder ikke for helseforetakene.