Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten i 2020

Viktig informasjon

Skatteoppkreverfunksjonen er overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020.

Dette er en informasjonsside som ble brukt for å informere kommuner og skatteoppkreverkontorer underveis i prosessen. 

Innholdet på disse sidene er nå fjernet. Innhold som fortsatt er relevant er tatt med inn på skatteetaten.no, og du finner det ved å navigere eller søke på skatteetaten.no.

Se oversikt over de viktigste sidene