Overføring av skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten i 2020

Viktig informasjon

Stortinget har vedtatt å overføre skatteoppkreverfunksjonen fra kommunene til Skatteetaten.

Grunnet situasjonen med omfattende tiltak mot koronaviruset utsettes overføringen fra opprinnelig planlagt dato. Overføringen vil skje 1. november 2020.

Dette er en informasjonsside for kommuner og skatteoppkreverkontorer. Her finner du informasjon fra Skatteetaten om planer og framdrift for overføringen. Informasjon fra Finansdepartementet finner du på Regjeringen.no.

 

Viktig informasjon

Hold deg oppdatert

Vil du abonnere på nyhetsoppdateringer? Send en e-post til [email protected], så sender vi deg nyhetsvarsler på e-post.

Innspill eller spørsmål til Skatteetaten?

Send en e-post til [email protected].

Alle spørsmål og innspill benyttes videre i Skatteetatens prosjekt for å finne gode løsninger og utarbeide god informasjon til skatteoppkreverne, Skatteetaten og andre. Meldingene som kommer inn er av stor nytte for prosjektet. Spørsmål blir ikke besvart direkte, men vil danne grunnlag for generell informasjon