Forberedelser og huskeliste for kommuner og skatteoppkrevere

Her finner du informasjon om viktige forberedelser for kommuner og skatteoppkrevere.

Informasjonen oppdateres løpende, og oppdateringer varsles i nyhetsvarsel på e-post for alle som har meldt seg på [email protected].

Arkivveiledning

Arkivveiledningen benyttes av kommunene i forberedelsene og oppgavene som må gjøres knyttet til arkiv før 1. november 2020.

Arkivveiledningen er sist oppdatert 9. oktober 2020. Endringer er markert i gult.

Last ned (PDF):

Arkivveiledning

Se dokumenter du trenger i forbindelse med flytting av arkiv

 

Dette har kommunene rapportert inn til arkiv

Vi har utarbeidet en oversikt som viser hvilke kommuner som har rapportert inn hva i forbindelse med innhenting av arkiv. Dette innebærer hvilke kommuner som har sagt at de har material knyttet til innkreving, skatteregnskap og/eller arbeidergiverkontroller som skal over til Skatteetaten. Videre er det satt opp en oversikt over hvordan materialet skal transporteres.

Gå gjerne inn på listen for å kvalitetssikre informasjonen om din kommune. Ved avvik send en e-post til [email protected], merk gjerne e-posten med "Avvik på oversikt over hvilke kommuner som har rapportert hva".

 

Brukerveiledning for overføring av personalmapper (Sharefile)

Brukerveiledningen beskriver detaljert hvordan kommunene skal bruke den tekniske løsningen ved overføring av personalmapper.

Etter flere spørsmål og tilbakemeldinger har vi forbedret brukerveiledningen til Sharefile. Brukerveiledningen er oppdatert 24. september 2020

 

Huskeliste

Liste over oppgaver og frister for kommunene fram til 1. november.

Supplerende huskeliste for en del skatteoppkreverfaglige oppgaver ligger på SKO-porten.

Huskelista er sist oppdatert 20. oktober 2020.

Last ned (PDF):

Huskeliste