Forberedelser og huskeliste for kommuner og skatteoppkrevere

Her finner du informasjon om viktige forberedelser for kommuner og skatteoppkrevere.

Informasjonen oppdateres løpende, og oppdateringer varsles i nyhetsvarsel på e-post for alle som har meldt seg på [email protected].

Arkivveiledning

Arkivveiledningen benyttes av kommunene i forberedelsene og oppgavene som må gjøres knyttet til arkiv før 1. november 2020.

Arkivveiledningen er sist oppdatert 11. september 2020. Endringer er markert i gult.

Last ned (PDF):

Arkivveiledning

 

Brukerveiledning for overføring av personalmapper (Sharefile)

Brukerveiledningen beskriver detaljert hvordan kommunene skal bruke den tekniske løsningen ved overføring av personalmapper.

 

Huskeliste

Huskelista gir en oversikt over hva kommuner og skatteoppkrevere må forberede før overføring til Skatteetaten.

Utfyllende informasjon om en del skatteoppkreverfaglige oppgaver legges på SKO-porten (skatteoppkrevernes intranett), og da vil huskelista henvise dit.

Vi oppdaterer huskelista fortløpende, så det er viktig at du følger med på oppdateringer.

Huskelista er sist oppdatert 2. juli 2020.

Last ned (PDF):

Huskeliste