Nyhetsoppdateringer om overføringen av skatteoppkreverfunksjonen

Her finner du nyhetsoppdateringer fra Skatteetaten om overføringen av skatteoppkreverfunksjonen.