Ekstra arbeidsgiveravgift - veiledning og informasjon

Fra januar 2023 skal arbeidsgivere beregne og betale arbeidsgiveravgift når samlede avgiftspliktige lønnsytelser overstiger 750 000 kroner. Den ekstra arbeidsgiveravgiften er satt til 5 prosent.

Regelverk og forskrift

Ønsker du å lese mer om hvordan arbeidsgiveravgift til folketrygden praktiseres for 2023 er dette forklart i Skattedirektoratets melding Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2023. De nye reglene for ekstra arbeidsgiveravgift er forklart under punkt 4.8.

På lovdata.no finner du Forskrift om ekstra arbeidsgiveravgift.

Hvor finner jeg veiledning til rapportering?

Vi har laget en egen side i veiledningen til a-meldingen som beskriver hvordan du beregner og hvilken informasjon du skal gi om ekstra arbeidsgiveravgift på lønn, naturalytelser mv. i a-meldingen. Du finner siden her: Ekstra arbeidsgiveravgift på lønnsinntekt over 750 000 kroner.

Hvordan rapportere ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner

Ekstra arbeidsgiveravgift kan rapporteres

  • via lønnssystem (A02) som har tilrettelagt for rapportering av ekstra arbeidsgiveravgift, eller
  • i vår nye rapporteringsløsning (A10).

Dersom du leverer a-melding direkte i Altinn (A01) og har kommet over beløpsgrensen på 750 000 for en inntektsmottaker, skal du rapportere grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift i en ny rapporteringsløsning (A10). Det er ikke mulig å rapportere grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift direkte i Altinn (A01).

Dersom du leverer a-meldingen via et lønnssystem, må du først sjekke om lønnssystemet har mulighet for å rapportere inn ekstra arbeidsgiveravgift for lønn over 750 000 kroner. Dersom lønnssystemet ikke har denne muligheten, skal du rapportere grunnlaget for ekstra arbeidsgiveravgift i en ny rapporteringsløsning (A10).

Ny rapporteringsløsning (A10)

Vi jobber med å utvikle en ny og forbedret a-melding. Den nye rapporteringsløsningen er under utvikling og har foreløpig begrenset funksjonalitet. Det er imidlertid åpnet for at du kan rapportere grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift, dersom du har ansatte med samlede avgiftspliktige lønnsytelser over 750 000 kroner.

Merk! Det er først når lønn overstiger 750 000 kroner at du skal rapportere grunnlag for ekstra arbeidsgiveravgift.

Den nye rapporteringsløsningen finner du her: Direkte rapportering av a-meldingen og arbeidstakere på oppdrag (A10)

Dersom du trenger veiledning til rapportering av ekstra arbeidsgiveravgift, finner du et steg for steg gjennomgang her: Veiledning: Registrere ekstra arbeidsgiveravgift over 750 000 kroner