Skattemelding for deg som er næringsdrivende billedkunstner

Som næringsdrivende billedkunstner skal du levere skattemelding med næringsspesifikasjon.

Du som ikke leverer skattemelding med næringssopplysninger fra et regnskapssystem, skal fra i år fylle inn opplysninger om kunstnervirksomheten i ny skattemelding.

Slik leverer du skattemelding

Vi gir deg beskjed når skattemeldingen din er klar, og du får veiledning og hjelp underveis inne i skattemeldingen. Når du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar, logger deg inn på skattemeldingen din.

I skattemeldingen din kan du fylle ut opplysninger om din kunstnervirksomhet under temaet «Næring».

Eksempel på hvordan en næringsspesifikasjon dukker opp i skattemeldingen

Slik fungerer det: Vi forklarer

Her forklarer vi deg det viktigste du trenger å vite om å levere skattemeldingen din som billedkunstner:

Dette er nytt

For deg som har levert skattemelding med næringsoppgave for billedkunstnere (RF-1242) tidligere, er det noen endringer som er verdt å vite om:

  • Opplysninger om kunstnerisk aktivitet og utdanning skal ikke lenger oppgis, fordi Skatteetaten ikke lenger trenger opplysningene.
  • Opplysninger om totale kostnader før fordeling av husleie og strøm mellom privatbolig og atelier skal ikke lenger oppgis, fordi du nå kun skal føre inn kostnader som gjelder atelier og kunstnervirksomheten.

Slik skal du føre inntekter og kostnader

Som billedkunstner fyller du ut skattemeldingen på samme måte som alle andre næringsdrivende.

Her er noen av temaene du som kunstner ofte vil bruke:

Type inntekt eller kostnad Tema du skal føre dette på
Inntekter  
Salg fra atelier, utstillinger, formidlingssalg, andre salg og utstillingsvederlag (følger kontantprinsippet) Salgsinntekter
Stipend, priser, reisetilskudd, konkurransepremier og tilskudd kompensasjonsordning Andre inntekter
Garantiinntekt og statens arbeidsstipend Arbeid, trygd og pensjon
Dette skal altså ikke føres som næringsinntekt, men er allerede lagt til under "Arbeid, trygd og pensjon" i persondelen av skattemeldingen din. Sjekk at opplysningene stemmer.
Stipend som gis for å dekke nærmere spesifiserte kostnader Andre inntekter
Du skal kun føre netto stipend som overstiger kostnaden
Personinntekt Fordelt beregnet personinntekt
Du skal føre personinntekt i «Fordelt beregnet personinntekt». Personinntekten settes automatisk lik næringsinntekten, og du behøver ikke gjøre noe.
 
Hvis du har driftsmidler kan du også legge til «Spesifikasjon av skjermingsgrunnlag». Velg saldogruppe H og legg inn verdi 1. januar og 31. desember.
Utjevning av inntekter for åndsverk

Opphavsmann til åndsverk (patentert oppfinnelse) kan spare skatt ved å kreve utjevning av personinntekten de siste 3 år. Grunnen oppstår når årets personinntekt i vesentlig grad overstiger personinntekten de to siste årene.

Du må i vedlegg kreve at inntekten skal bli fordelt med like store beløp hvert år etter reglene for åndsverk. Kravet må fremsettes til samme frist du har for innlevering av skattemeldingen. Blir skatten lavere vil Skatteetaten omberegne skatten for de tre siste år. Reduksjonen i årets skatt vil gi noe økt skatt de to foregående år.

Kostnader  

Varekostnader

Varekostnader
Følger kontantprinsippet, slik at kostander til materiell kan føres til fradrag når det er kjøpt inn og før kunstverket selges.
Kostnader for kunstnervirksomhet og atelier

Driftskostnader
Du skal kun føre inn kostnader for den delen av din virksomhet som gjelder kunstnervirksomhet og atelier.

Du kan legge til flere felt ved å trykk på "+ Legge til".

Kontorkostnader - kontorrekvisitta, faglitteratur, telefon, internett, osv.

Kontorrekvisita, elektronisk kommunikasjon, porto med mer

Fradrag

 

Fradrag for avskrivning av atelier eller verksted
(mer enn 50 % av boligdelen eller når atelier/verksted er i eget bygg)

Driftsmidler
Hvis du eier eget atelier eller verktsted kalles dette driftsmidler på regnskapsspråket. Du velger "Saldoavskrivning av driftsmidler" og velger "Saldogruppe H".

Fradrag for verksted, hjemmekontor eller lager

Les mer om hjemmekontor.

Når alle opplysninger er fylt inn, skal du sende inn skattemeldingen

Når du har fylt inn alle opplysninger for kunstnervirksomheten, går du tilbake til skattemeldingen din. Da vil du se at overskudd/underskudd er overført til skattemeldingen.

Husk å sjekke, og eventuelt endre, beløp for personlige forhold før du sender inn skattemeldingen.

Har du krav på fradrag, kan det gjøre grunnlaget vi beregner skatt på mindre. Dermed kan du betale mindre i skatt. Noen fradrag er forhåndsutfylte, mens andre må du føre opp selv.

Hjelp til å få riktig skatt:

Som personlig næringsdrivende kan det også være lurt å sjekke fradrag for privatpersoner for å sikre at du får alle fradrag du kan ha rett til, for eksempel foreldrefradrag, reisefradrag og liknende.

Klar for å starte

Når du har fått beskjed om at skattemeldingen din er klar, logger du deg inn på skattemeldingen din: