Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Kassasystem

Det er bare tillatt å selge kassasystem som tilfredsstiller kravene i kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Bokføringspliktige hadde frist til 1. januar 2019 med å oppgradere sine kassasystem eller anskaffe nytt system, som er produkterklært.

Dersom den bokføringspliktige ikke tar i bruk et produkterklært kassasystem, kan det ilegges overtredelsesgebyr. Les mer om plikten til å bruke kassasystem.

Hvorfor nytt regelverk for kassasystemer?

Det har tidligere blitt stilt få krav til funksjoner og oppbygging av kassasystemer. Skatteetaten har ved kontroller avdekket kassaapparater satt opp på en måte som gjør det mulig å skjule kontantsalg. Det nye regelverket gjør det vanskeligere å manipulere kassasystem og unndra kontantsalg fra skatte- og avgiftsberegning. Målet er å bekjempe svart økonomi og sikre mer rettferdig beskatning i kontantsalgbransjen.

Liste over kassasystem

Her finner du liste over kassasystemer som din leverandør har erklært er i samsvar med regelverket:

Vi vil daglig overføre informasjon fra innsendte skjema.

Slik erklærer du kassasystemet ditt til å være i samsvar med regelverket (systemleverandører)

Du som er systemleverandør må logge inn i Altinn og sende skjemaet Systemleverandørers produkterklæring av kassasystemer (RF-1348) for å bekrefte at kassasystemet er i samsvar med kassasystemlova og kassasystemforskrifta. Dersom du som leverandør av kassasystemet ikke leverer produkterklæring, eller kassasystemet ikke oppfyller kravene, kan skattekontoret ilegge deg et overtredelsesgebyr. Se kassasystemlova § 8. Slik får utenlandske systemleverandører tilgang til Altinn.

Tekniske krav

Skatteetaten stiller bestemte tekniske krav til utformingen av kassasystemer. For beskrivelser og dokumentasjon av de tekniske kravene (som Skatteetaten stiller til kassasystemer), se vår samleside. Her finner du blant annet opplysninger om dokumentasjon og kodeliste for standard eksport-XML (SAF-T) og digital signatur.