Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

RF-1199 skal fylles ut av den som gir oppdrag til utenlandsk oppdragstaker på land eller kontinentalsokkelen. RF-1198 skal fylles ut av utenlandske oppdragstakere som har arbeidstakere på oppdrag i Norge.

Portalen er bygget opp rundt enkle oversikter over oppdrag, arbeidstakere og inneholder også et arkiv. For oppdragstakere er det tilrettelagt løsninger for å rapportere egne arbeidstakere.

Den nye rapporteringsløsningen har løsninger for å understøtte arbeidsdelingen i rapporteringsplikten mellom oppdragsgiver og oppdragstaker. Oppdragsgiver rapporterer oppdraget og oppdragstaker rapporterer arbeidstakerne.

Du kan:

  • Opprette nye oppdrag – som ikke er rapportert av noen av oppdragspartene. Det er en egen funksjon for å opprette oppdrag.
  • Oppdatere oppdrag – rapportert av en oppdragspart, men ikke nødvendigvis en selv. Sjekk om oppdraget allerede er rapportert gjennom bruk av søkefunksjonen. Om oppdraget blir funnet, er det en egen oppdateringsfunksjon hvor nødvendige endringer foretas.

Tilgang til løsningen

Du må logge deg inn med elektronisk ID. For å se oppdrag må pålogget person ha lesetilgang til skjema RF-1199 i Altinn for det organisasjonsnummer som er registrert på oppdraget. For å kunne rapportere opplysninger kreves skrivetilgang.

Oppdrag som gis til utenlandsk oppdragstaker må rapporteres

Det skal gis opplysninger til Skatteetaten om alle oppdrag og underoppdrag som er gitt til et selskap som er hjemmehørende i utlandet, eller til en person som er bosatt i utlandet, dersom oppdragets verdi overstiger NOK 20 000:

Rapporteringsplikten gjelder for både norske og utenlandske næringsdrivende og det offentlige. Privatpersoner har ingen plikt til å gi opplysninger.

footer/desktop/standard