Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Bruke utenlandsregistrert bil i Norge

Finn ut om du har lov til å bruke utenlandsregistrert bil i Norge.

Viktig informasjon

For flyktninger som kommer til Norge fra Ukraina og som har med seg sin utenlandsregistrerte bil, er det gjort tilpasninger i regelverket for innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert bil i Norge.

Hovedregelen er:

  • Hvis du kan dokumentere at du har fast oppholdssted utenfor Norge eller midlertidig opphold i Norge, kan du innføre og midlertidig bruke utenlandsregistrert bil i Norge uten å betale avgifter.
  • Hvis du har fast oppholdssted i Norge, kan du bare bruke utenlandsregistrert kjøretøy i visse tilfeller.

Du må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene.

Det kan være vanskelig å vite hva som gjelder deg. Du kan svare på 2-8 spørsmål for å finne ut hvilke regler du skal forholde deg til:

Mer om temaet

Du må i utgangspunktet ta med deg bilen når du reiser ut av Norge. Du kan imidlertid la bilen stå igjen i inntil 6 uker per 12 måneder. Slik etterlatelse forutsetter at du fremdeles oppfyller vilkårene for bruk av utenlandsregistrert bil i perioden bilen står igjen i Norge.

De kjøretøyene som omfattes av regelverket er blant annet personbil, varebil, bobil, motorsykkel og ATV. I tillegg omfattes tilhengere og campingvogner alene eller i kombinasjon med bil.

Vær oppmerksom på at du til enhver tid må kunne dokumentere at du oppfyller vilkårene for å bruke utenlandsregistrert bil i Norge. Dersom du ikke følger reglene må du betale avgifter, og du kan risikere å bli ilagt tilleggsskatt.

Veiviseren gir generell veiledning ut fra spørsmålene du har svart på.

For utfyllende informasjon om regelverket for bruk av utenlandsregistrert bil i Norge, kan du lese her: