Russebuss som er registrert i utlandet

Viss du planlegg du å leige ein utanlandsregistert buss som russebuss i Noreg, må du sjekke kva krav som gjeld for å kunne bruke bussen og kven som skal melde inn bruken.

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno.

Bruke utenlandsregistrert leiebil

Du kan bruke utenlandsk leiebil i Norge i inntil 42 dager i løpet av en periode på 12 måneder. Perioden på 42 dager kan deles opp.

Du melder fra elektronisk ved å logge inn via ID-porten før du tar bilen til Norge.

Du kan selv endre opplysningene du har meldt inn. 

Ordningen gjelder for alle typer kjøretøy, også tilhengere og campingvogner.

Som leietaker er du selv ansvarlig for at kjøretøyet har godkjent forsikring.

Du må ha med deg bekreftelsen og leiekontrakten i bilen

Tilbakemeldingen du får på at opplysningene er sendt skattemyndighetene regnes som en bekreftelse på at kjøretillatelse er gitt. Du må ha med deg tillatelsen og leiekontrakten i bilen.

Du må melde fra i forkant

De som skal bruke kjøretøyet må melde fra til Skatteetaten før kjøretøyet innføres til Norge. Det er kun den eller de som står oppført i leiekontrakten som kan melde bruken til Skatteetaten.

 Vær oppmerksom på:

  • Innen utløpet av den innmeldte perioden må du enten gjenutføre bilen eller levere bilen til utleiers representant.
  • Hvis du ikke følger regelverket, må du betale avgifter. Du kan også bli ilagt tilleggsskatt.

Finn ut kva som gjeld for bruk av utanlandsregistrert køyretøy i Noreg

Viss du er usikker på kva som gjeld for deg, kan du bruke vegvisaren vår for bruk av utanlandsregistrert køyretøy. Då svarer du på 2-8 spørsmål og får vite kva reglar som gjeld for deg.

Hva er et utleiekjøretøy?

Med utleiekjøretøy menes motorvogn som ledd i profesjonell virksomhet stilles til leietakers rådighet mot vederlag for et bestemt tidsrom. Dersom leieavtalen inneholder en kjøpsopsjon, vil kjøretøyet ikke betraktes som et utleiekjøretøy.

Dersom kjøretøyet er stilt til din rådighet av en privatperson, anses det ikke for å være et utleiekjøretøy. Det er imidlertid en egen meldingsløsning for slike kjøretøy.

Regelverk

Reglene for bruk av utenlandsregistrert utleiekjøretøy finner du i forskrift om avgiftsfri innførsel og midlertidig bruk av utenlandsregistrert motorvogn i Norge (Lovdata). 

Skattedirektoratet har utarbeidet kommentarer til forskriften. Kommentarene finner du i årsrundskriv for engangsavgift.