Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Veien til ekteskapet - steg for steg

Her kan du følge den formelle prosessen for å inngå ekteskap, eller du kan gå rett til det punktet du er mest interessert i.

Før dere kan gifte dere, må Skatteetaten sjekke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap.

Den raskeste måten er å søke om prøvingsattest elektronisk hvis dere begge har norsk personnummer eller d-nummer. Begge må ha mulighet til å logge inn med BankID, BankID på mobil, Buypass eller Commfides.

Prøvingsattesten er gyldig i 4 måneder.

Hvis dere heller vil gjøre det på papir, må dere fylle ut skjemaene under, og sende dem samlet til:

Skatteetaten
Postboks 9200 - Grønland
0134 OSLO

 

Forventet behandlingstid er minst 5 til 6 uker.

  • Egenerklæring – dere må fylle ut hver deres.
  • Forlovererklæring – må fylles ut av to forlovere/vitner – én for hver av dere. Det må være en person som kjenner deg. Statsborgerskapet til forlover har ingen betydning, men han/hun må være over 18 år. Forlover må ikke være til stede ved ekteskapsinngåelsen. Skjemaet finnes også på engelsk.
  • For personer som er skilt etter utenlandsk rett, må skilsmissen være anerkjent av fylkesmannen. Søknadsskjemaet kan lastes ned på no. Kravet om anerkjennelse gjelder ikke dersom skilsmissen ble gjennomført i et av de andre nordiske landene, forutsatt at begge ektefeller var bosatt og hadde statsborgerskap i et nordisk land på tidspunktet for skilsmissen.
  • Tidligere gift? Da må det fylles ut en erklæring om skifte.
  • Endre navn? Ønsker du/dere navnendring i forbindelse med vigsel, må melding om endring av navn sendes inn sammen med de andre papirene. Fyll ut melding om endring av navn.

Då rår vi til at du ventar med å endre namn. I periodar har vi lengre sakshandsamingstid, og tida kan bli knapp når du i tillegg skal ha nytt pass. Norsk lov krev ikkje at du må endre namn når du giftar deg. Det er enkelt å endre namn når reisa er over.

 

Skatteetaten skriver ut en såkalt prøvingsattest, dersom dere oppfyller kravene for å inngå ekteskap. Prøvingsattesten er nå gyldig uten stempel og signatur.  Attesten sendes til en av dere i Altinn. Hvis dere har reservert dere mot digital post, får bruden/den av dere som er yngst i likekjønnet ekteskap, den i posten

Attesten er gyldig i 4 måneder.

Dersom dere ikke oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap, får dere brev i Altinn eller i posten. Er dere uenige i vedtaket, kan dere klage til fylkesmannen der en av dere bor.

Prøvingsattesten må videresendes til vigsler.

Dere velger selv om attesten videreformidles digitalt, eller som brevpost. Informasjonssikkerheten til personopplysningene i attesten kan ivaretas gjennom videreformidling via kryptert epost, eller forsendelse i lukket konvolutt.

Husk at dere må avtale tidspunkt for vielse med vigsler på forhånd.

Overfor vigsler må dere legitimere dere med pass, førerkort eller bankkort med bilde.

Hjerte

Vi i Skatteetaten ønsker dere til lykke med dagen og fremtiden!

Vigsler skal sende vigselsmelding til Skatteetaten innen 3 dager etter at ekteskapet er inngått.

Om du har endret navn og skal på bryllupsreise i utlandet, sørg for at navnet i passet stemmer med navnet på billetten. 

Hvis ikke kan du få problemer ved innsjekking. Trenger du nytt pass? Ta kontakt med politiet i ditt distrikt.

Då rår vi til at du ventar med å endre namn. I periodar har vi lengre sakshandsamingstid, og tida kan bli knapp når du i tillegg skal ha nytt pass. Norsk lov krev ikkje at du må endre namn når du giftar deg. Det er enkelt å endre namn når reisa er over.

 

Skatteetaten sender en bekreftelse til din innboks i Altinn. Dersom dere ikke er digitale brukere vil bekreftelsen sendes til  dere i posten.

Merk: Hvis ingen av dere er registrert med fødselsnummer, men dere gifter dere etter norsk rett, vil Folkeregisteret sende ut en vigselsattest i posten.