Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Melding om flytting til, fra eller internt på Svalbard

Planlegger du å bo på Svalbard i mer enn 6 måneder må du melde flytting til Befolkningsregisteret for Svalbard. Du må også melde flytting når du skal flytte internt på Svalbard, og når du flytter fra Svalbard.

Last ned, skriv ut og ta med til Svalbard skattekontor.

 

Du kan også fylle ut skjemaet på Svalbard skattekontor.

Dersom du skal være på Svalbard i mindre enn 6 måneder, for eksempel for å jobbe eller studere, skal du ikke melde flytting hit.

Flytter du fra utlandet og ikke har norsk fødselsnummer eller midlertidig identifikasjonsnummer (d-nummer), må du dersom du er skattepliktig, møte opp på skattekontoret for å få et d-nummer.

Har du spørsmål om flytting, kontakt Svalbard skattekontor.

Blir du skattepliktig til Svalbard?

Kontakt oss eller les mer om Svalbard.