Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fødselsnummer

Et fødselsnummer er et ellevesifret identifikasjonsnummer. Alle som er folkeregistrert i Norge har et fødselsnummer.

Har du nettopp fått barn?

Skatteetaten gir barnet et fødselsnummer etter at sykehuset har sendt fødselsmelding til Skatteetaten.

Disse får tildelt fødselsnummer

 • Alle som blir født i Norge.
 • Alle som bosetter seg i Norge.
 • Norske statsborgere født eller bosatt i utlandet som trenger fødselsnummer i forbindelse med utstedelse av norsk pass. 

Oppbygging av fødselsnummeret

 • Fødselsnummeret består av 11 siffer.
 • De seks første sifrene viser fødselsdato i rekkefølgen dato, måned, år. 
 • De tre neste sifrene er individnummer hvor det tredje nummeret viser til kjønn, partall betegner kvinne og oddetall betegner mann.
 • De to siste sifrene er kontrollsiffer. 
 • Personnummer er de fem siste sifrene i fødselsnummeret. 
 • De tre sifrene som er individnummeret, tildeles fortløpende innen den enkelte fødselsdato. Som individsiffer for personer født:
 1. 1854-1899, brukes serien 749-500
 2. 1900-1999, brukes serien 499-000
 3. 1940-1999, brukes også serien 999-900
 4. 2000-2039, brukes serien 999-500

Et eksempel

Dag Måned År Individnummer Kontrollsiffer
01 12 99 551  31

 

Av første siffer i individnummeret fremgår det at personen er født på 1800-tallet og av siste siffer at det er en mann. Nummeret i eksemplet tilhører en mann født 1. desember 1899. Av personvernmessige grunner er fødselsnummeret i eksempelet fiktivt.