Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fødselsattest

En fødselsattest er et offentlig dokument som inneholder opplysninger om en persons fulle navn, fødselsdato, personnummer, kjønn og fødested. I tillegg kan attesten inneholde navn på foreldrene.

Foreldre mottar bekreftelse automatisk

Foreldre som har meldt inn navn på nyfødt barn mottar en bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn. Denne mottar du i Altinn. Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Se opplysningene dine

Hvis du vil se hvilke opplysninger vi har registrert om deg og barn du har foreldreansvar for, kan du logge deg inn på Min side.

Fødselsattest for å bestille pass

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge. Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Bestill fødselsattest

Bestill berre dei attestane som er heilt nødvendige

For tida har vi avgrensa moglegheit til å skrive ut attestar som krev stempel og signatur. Vi ber deg derfor om å berre bestille attestar dersom det er heilt nødvendig.

Ver merksam på at behandlingstida er lengre enn oppgitt.

Kjem på papir til den folkeregistrerte adressa di

Fødselsattesten kjem på papir med stempel og signatur.

Attesten blir send til den folkeregistrerte adressa di.

Som hovedregel kan du få fødselsattest hvis du er født i Norge. Er du født i utlandet må du kontakte myndighetene i det landet du er født. Adopterte som er født i utlandet kan få fødselsattest i de fleste tilfeller.

Du kan bestille fødselsattest for:

 • deg selv
 • barna dine som er under 18 år (dersom du ikke har foreldreansvar, må du dokumentere at du har et begrunnet behov* for attesten)
 • en person du er oppnevnt som verge for
 • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Dersom du har behov for fødselsattest for ektefelle, voksne barn, foreldre eller søsken må du dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten. Et begrunnet behov har du når attesten er nødvendig for at du skal kunne oppfylle dine lovmessige rettigheter eller plikter. Du må derfor fortelle hvorfor du trenger denne attesten.

Fødselsattest utan foreldre

 • noverande namn
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • fødestad
 • kjønn

Fødselsattest med foreldre

 • noverande namn og eventuelle namneendringar
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • fødestad
 • kjønn
 • foreldra sine namn på fødselstidspunktet

Fleirspråkleg fødselsattest

(Engelsk, fransk, norsk, spansk, tysk, italiensk)

 • noverande namn
 • fødselsdato
 • fødselsnummer
 • fødestad
 • kjønn
 • foreldra sine namn på fødselstidspunktet

Dersom du skal bruke attesten i utlandet, må du sjølv sende attesten til Statsforvaltaren for apostille eller til Utanriksdepartementet for legalisering. Hugs å oppgi kva for eit land attesten skal brukast i. Attestar som skal brukast i nordiske land treng ikkje apostille eller legalisering.

Les meir om apostille og legalisering