Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Fødselsattest

Foreldre som har meldt inn navn til barn fra og med 3. mai 2019 mottar en bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn. Bekreftelsen mottar du i din innboks i Altinn. I de fleste tilfeller trenger du ikke lenger en stemplet og signert fødselsattest.

Foreldre som har meldt inn navn til barn før 3. mai, har fått tilsendt en fødselsattest i posten.

Bekreftelse på registrering av fødselsnummer og navn erstatter fødselsattesten.

Bekreftelsen inneholder opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn, fødested og eventuelt navn på foreldre.

Dersom du mener du trenger en stemplet og signert fødselsattest utstedt på papir, kan du fortsatt bestille en fødselsattest.

På grunn av korona-situasjonen har vi begrenset mulighet til å utstede attester som krever stempel og signatur

Bestill derfor attesten kun om det er strengt nødvendig. Vi kan dessverre ikke si hvor lang tid det tar før du mottar attesten.

Hvem kan få fødselsattest

Som hovedregel kan du få fødselsattest hvis du er født i Norge. Adopterte som er født i utlandet kan også få fødselsattest i de fleste tilfeller. Andre som er født i utlandet må kontakte rett myndighetene i dette landet.

Hvem kan bestille?

Du kan bestille fødselsattest for:

  • deg selv
  • barna dine som er under 18 år (dersom du har del i foreldreansvaret)
  • ektefelle, voksne barn eller annen nær slektning (du må kunne dokumentere at du har et begrunnet behov for attesten)
  • en person du er oppnevnt som verge for
  • en klient du som advokat er prosessfullmektig for

Også offentlige myndigheter kan bestille fødselsattest.

Hvis du skal bestille fødselsattest for barn, skriver du i feltet "Fritekst eller kommentar" i skjemaet hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.

Attesten blir sendt til din folkeregistrerte adresse. Normalt tar dette 3 dager etter bestilling er mottatt. I tillegg kommer postgang. Vi sender ikke attester på e-post.

Skal du bestille pass til barn under 18 år?

Du trenger ikke fødselsattest for å bestille pass til barn og unge.

Se politiets nettsider for huskeliste ved bestilling av pass.

Viktig å vite når du bestiller attester

Du må logge inn i Altinn for å bestille:

  • Bestiller du for eksempel for barn, kan du skrive en beskjed i feltet "Fritekst eller kommentar" om hvem det gjelder og hva du skal bruke attesten til.
  • I samme felt kan du også skrive om du trenger attesten på engelsk eller en flerspråklig attest, som betyr at attesten har tekst på norsk, engelsk, tysk, fransk og spansk. Dersom den finnes på flere språk.

Attesten blir sendt i posten til din folkeregistrerte adresse.

  • Du får ikke attester sendt via e-post.
  • Du får ikke utlevert attester over skranke på skattekontoret

Behandlingstiden er 3 dager etter mottatt bestilling. I tillegg kommer postgang.

Hvis attesten skal brukes i utlandet, må du sende den til Fylkesmannen for påføring av apostille, og du må oppgi i hvilket land den skal brukes. Les mer om apostille og legalisering.