Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skatteoppgjøret for utenlandske arbeidstakere

Når skattemeldingen din er behandlet, får du et skatteoppgjør.

I år fikk de fleste lønnstakere og pensjonister skatteoppgjøret sitt i perioden mellom 2. april og 22. juni. Etter det fortsetter det med løpende oppgjør fra 12. august til 30. november. 

Skatteoppgjøret viser om du har betalt inn for mye eller for lite skatt. Dersom du har betalt for mye skatt, får du tilbake det du har betalt for mye (skatt til gode). Dersom det er betalt for lite skatt, må du betale det du skylder (restskatt). Skatteoppgjøret er klart i løpet av perioden juni – november året etter du utførte arbeidet i Norge

Når du mottar skatteoppgjøret ditt, må du kontrollere at opplysningene er riktige. Selv om du leverer endret skattemelding, eller klager på skatteoppgjøret, må du likevel betale eventuell restskatt innen fristen.

Endring av ditt skattegrunnlag

Mener du det er feil i skatteoppgjøret ditt for eksempel inntekt, formue, fradrag eller beregninger av skatter og avgifter, kan du rette dette selv. Dette gjør du ved å levere skattemeldingen på nytt med endringene dine. Etter at fristen for å levere skattemeldingen har løpt ut, har du 3 år på å melde ifra om endringer. Du kan levere skattemeldingen på nytt flere ganger.

Som elektronisk bruker kan du endre skattemeldingen elektronisk.

Dersom du ikke er elektronisk bruker, kan du sende skattemeldingen din med endringer per post. Du finner adressen du skal sende den til på skatteoppgjøret ditt. 

Klage på feil eller manglende skattetrekk

Hvis du oppdager at det mangler, eller er feil, forskuddstrekk på skatteoppgjøret, må du klage til skatteoppkreveren i din kommune. Skatteoppkreverens adresse finner du på skatteoppgjøret. Klagefristen er tre uker etter at du mottok skatteoppgjøret.

I januar skal arbeidsgiveren din gi deg en oversikt som viser inntekt, fradrag og skattetrekk rapportert til oss for siste år (kalenderår). Som elektronisk bruker kan du finne disse opplysningene i skjemaet "Mine inntekter og arbeidsforhold". Dette skjemaet kan du bruke til å kontrollere skatteoppgjøret ditt.

Dersom du har betalt for mye skatt, får du dette tilbake senest tre uker etter den datoen som står øverst i høyre hjørne på skatteoppgjøret ditt. Beløpet blir overført til den kontoen vi har registrert på deg.

Dersom vi mangler opplysninger om kontonummeret ditt, kan vi ikke utbetale tilgodebeløpet ditt.

Du kan endre kontonummer selv hvis du trenger det. Endring eller registrering av ny konto bør utføres så raskt som mulig for at du skal få skattepengene inn på riktig konto.

Har du fått skatteoppgjør fra Skatteoppkrever utland, kan du bruke skjemaet kontoopplysninger.

Du kan også ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune for å registrere eller endre kontonummeret ditt.

Sjøfolk bosatt i utlandet vil kun få utbetalt tilgodebeløp over 2000 kroner.

Hvis skatteoppgjøret ditt viser at du har betalt for lite skatt, må du betale det du skylder.

Dersom de endelige tallene for din inntekt og dine fradrag ble annerledes enn det som ble lagt til grunn for skattekortet ditt, kan du ha betalt for lite skatt. Du har selv ansvar for at grunnlaget for skattekortet i skattetrekksmeldingen er riktig.

Dersom du er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med betalingsinformasjon og forfallsfrist i din innboks i Altinn. Dersom du ikke er elektronisk bruker, får du tilsendt faktura med forfallsfrist, i posten.

Forfallsfristen er tre uker etter at skatteoppgjøret ditt blir sendt ut. Dersom du skylder mer enn 1000 kroner, kan du betale halve beløpet innen 3 uker, og resten innen 8 uker.

Restskatt under kr 100 trenger du ikke å betale.

Se hvordan du kan unngå renter på restskatten

Våre opplysninger om deg er taushetsbelagt. Det betyr at vi ikke kan gi andre informasjon om din skattesak. Vil du at noen skal få opplysninger om din sak, må du sende oss skriftlig fullmakt.

Ta kontakt med skatteoppkreveren i din kommune for mer informasjon om fullmakt for skatteoppgjør og utbetaling.

Har du fått skatteoppgjør fra Skatteoppkrever utland, kan du bruke vårt fullmaktsskjema, eller du kan lage din egen tekst.

Gjelder din fullmakt utbetaling til en konto som ikke er din, må du gi oss all nødvendig informasjon om fullmaktskontoen.

Når vi mottar en fullmaktskonto, kontakter vi deg som har gitt fullmakt før ny konto for utbetaling blir registrert. Dette betyr at det tar minst 4 uker før vi kan bruke kontoen til utbetaling.  

Har du betalt skatt i et annet nordisk land?

Det er en egen avtale mellom de nordiske landene som omhandler oppkreving og overføring av skatt.

Dersom du har betalt skatt på inntekten vi har lagt til grunn i skatteoppgjøret i et annet nordisk land, må du kontakte Skatteetaten eller lokale skattemyndigheter i det andre landet og be om at den betalte skatten overføres til Norge.

Nordisk trekkavtale.

I Skatteetaten kommuniserer vi elektronisk med våre brukere. Det er mange fordeler med å bli elektronisk bruker.

Slik blir du elektronisk bruker