Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Melding om flytting til, frå eller internt på Svalbard

Dersom du planlegg å bu på Svalbard i meir enn 6 månader, må du melde flytting til Befolkningsregisteret for Svalbard. Du må også melde flytting når du skal flytte internt på Svalbard og når du flyttar frå Svalbard.

Last ned, skriv ut og ta med til Svalbard skattekontor.

Du kan også fylle ut skjemaet på Svalbard skattekontor.

Dersom du skal vere på Svalbard i mindre enn 6 månader, til dømes for å jobbe eller studere, skal du ikkje melde flytting hit.

Flyttar du frå utlandet og ikkje har norsk fødselsnummer eller mellombels identifikasjonsnummer (d-nummer), må du, dersom du er skattepliktig, møte opp på skattekontoret for å få eit d-nummer.

Har du spørsmål om flytting, kan du kontakte Svalbard skattekontor.

Blir du skattepliktig til Svalbard?

Kontakt oss, eller les meir om Svalbard.