Koronavirus – viktig informasjon fra Skatteetaten

Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet reviderast no og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Skjema BR-1011

Registrere i Merverdiavgiftsregisteret

Som næringsdrivende eller ansvarlig for en organisasjon med omsetning over et visst beløp, skal du som hovedregel registrere virksomheten i Merverdiavgiftsregisteret.

Hvilke virksomheter skal registreres?

Beløpsgrensen er

 • 50 000 kroner for bedrifter og de fleste organisasjoner
 • 140 000 kroner for veldedige og allmennyttige organisasjoner

Det finnes noen typer varer og tjenester som ikke er mva-pliktig. Det er kun den avgiftspliktige delen av omsetningen som teller med, når vi avgjør om bedriften eller organisasjonen må registrere seg.

Er du usikker?

Svar på noen spørsmål, så hjelper vi deg med å vite om du skal registrere virksomheten:

Slik registrerer du virksomheten

1. Finn frem fakturaer

Finn frem fakturaene som viser at du har omsatt eller gjort uttak av varer eller tjenester over 50 000 kroner (eller 140 000 kroner dersom det er en veldedig organisasjon).

2. Søk registrering

 • Du søker via Samordnet registermelding
 • I Samordnet registermelding skal du velge "endring/nye opplysninger" og fylle ut de postene som omhandler merverdiavgift.
 • Last opp dine fakturaer som vedlegg.

 

Virksomheter som er registrert i Merverdiavgiftsregistreret må:

 • Kreve inn merverdiavgift på vegne av staten
 • Betale merverdiavgift for varer og tjenester du kjøper for virksomheten i Norge
 • Beregne hvor mye mva du skal betale når du importerer varer for virksomheten
 • Rapportere til Skatteetaten hvor mye merverdiavgift du har betalt og krevd inn.
 • Betale forskjellen mellom den merverdiavgiften du tar inn på dine salg (utgående merverdiavgift) og den merverdiavgiften du betaler for innkjøpene dine (inngående merverdiavgift).

 

Selskaper som samarbeider kan søke om fellesregistrering.

Dette gjelder:

 • Flere virksomheter som drives av én eier, person eller selskap
 • Samarbeidende selskaper
 • Studentsamskipnader
 • Universiteter
 • Helseforetak
 • Kredittforeninger
 • Virksomhet som drives i fellesskap av flere, for eksempel sameie

For samarbeidende selskaper er det et krav at minst 85 prosent av kapitalen i hvert selskap eies av et eller flere av de andre selskapene.

Virksomhetene kan registrere seg hver for seg hvis de er skilt ut fra resten av virksomheten og har eget regnskap.

Du kan søke om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret for utleie av bygg eller anlegg til bruk i virksomhet som er registrert etter merverdiavgiftsloven. Dette gjelder også for bygg eller anlegg som er til bruk for offentlig virksomhet som har rett til mva-kompensasjon.

Les mer om frivillig registrering

Hvis du forventer stor avgiftspliktig omsetning i løpet av kort tid, kan du forhåndsregistrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.

Forhåndsregistrere i Merverdiavgiftsregisteret

Næringsdrivende som ikke har forretningssted eller hjemsted i Norge, skal registreres med representant. Representanten må ha hjemsted eller forretningsadresse i Norge, og har sammen med deg ansvar for å levere inn mva-meldingen og betale skyldig merverdiavgift (såkalt solidaransvar). Du må selv finne en representant.

Plikten til å registrere seg med representant gjelder ikke hvis du er hjemmehørende i en av de følgende EØS-statene: Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Island, Italia, Luxembourg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Slovenia, Spania, Storbritannia, Sverige, Tyskland, Tsjekkia, Bulgaria, Estland, Hellas, Kroatia, Kypros, Latvia, Litauen, Romania, Slovakia, Ungarn og Østerrike.

Hvis du mangler norsk fødselsnummer eller D-nummer, har du ikke tilgang til Altinn. Da må du sende inn skjemaet Samordnet registermelding del 1 på papir. Det behandles av Brønnøysundregistrene, som tildeler organisasjonsnummer. Når du passerer beløpsgrensen på 50 000 kroner, må du fylle ut Samordnet registermelding del 2 for å registrere deg i Merverdiavgiftsregisteret.