Viktig informasjon

Delar av dette innhaldet er ikkje tilgjengeleg på nynorsk enno. Innhaldet blir for tida revidert og blir omsett så snart som mogleg. Innhald under Rettskilder blir ikkje omsett.

Sats for:

Merverdiavgift

Merverdiavgift betales ved omsetning av de fleste varer og tjenester. På denne siden finner du standardsatsen for merverdiavgift. Enkelte bransjer og områder har egne satser for merverdiavgift.


Generell sats 25 %
Næringsmidler 15 %
Persontransport, kinobilletter, utleie av rom* 12 %

* Persontransport, overnatting, allmennkringkasting samt adgang til kino, idrettsarrangementer, fornøyelsesparker og opplevelsessentre.