Betale engangsavgift og vrakpantavgift

Her kan du logge inn og søke opp kjøretøyet, og få beregnet hvor mye du må betale i engangsavgift og vrakpantavgift.

Når du har gjort dette kan du enten betale direkte her eller i nettbanken din.

Denne betalingstjenesten gjelder kun for kjøretøy som aldri har vært registrert i Norge tidligere. Har du for eksempel et kjøretøy som skal gjeninnføres til landet, må du kontakte oss.

Viktig informasjon

Sjekk Statens vegvesen sine nettsider for oppdatert informasjon om tjenestetilbudet på trafikkstasjonene.

Det er ikke mulig å benytte kredittkort i vår betalingsløsning ennå. Vi jobber med å få på plass dette.

Når du logger inn og betaler engangsavgiften vil du regnes som melder av kjøretøyet. Det vil si at du det er du som er avgiftspliktig for engangsavgiften.

Hvis du er bruker av Autosys Bransjeløsning og har behov for å benytte deg av betalingsløsningen, anbefaler vi at du logger deg inn via Autosys Bransjeløsning.

Betalte du før 25. november 2019?

Hvis du ikke har gjennomført registreringen av kjøretøyet ennå, men før 25. november har

  • betalt i Skatteetatens betalingsløsning her på nettsidene våre, eller
  • betalt kontant etter vedtak fattet av Skatteetaten

må du kontakte Skatteetaten slik at alt er klart når du skal registrere kjøretøyet hos Statens vegvesen.

Du må kontakte oss skriftlig. Du kan ikke ringe oss for å få gjennomført dette.

Du må oppgi følgende når du skriver til oss:

  • understellsnummer/chassisnummer (VIN)
  • betalingsreferanse
  • Statens vegvesens identifikator for kjøretøy (KUID) hvis du har denne tilgjengelig

Vi vil deretter kontakte deg når alt er klart til å gå videre med registreringsprosessen hos Statens vegvesen.