Betale engangsavgift og vrakpantavgift

Her kan du logge inn og søke opp kjøretøyet, og få beregnet hvor mye du må betale i engangsavgift og vrakpantavgift.

Du må først få bilen godkjent ved en av Statens vegvesens trafikkstasjoner. Når du har gjort dette kan du enten betale direkte her eller i nettbanken din.

Viktig informasjon

Når du logger inn og betaler engangsavgiften vil du regnes som melder av kjøretøyet. Det vil si at det er du som er avgiftspliktig for engangsavgiften.

Det er viktig at du er oppmerksom på hvem du representerer når du betaler. Skal du melde kjøretøyet på vegne av en virksomhet, må du representere virksomheten når du betaler.

Den som ønsker å bruke betalingsløsningen til Skatteetaten på vegne av en virksomhet, må ha riktige rettigheter i Altinn.

Sjekke rettigheter

Det er mulig å sjekke hvem som har hvilke rettigheter både under egen profil i Altinn og i selvbetjeningsløsningen til Skatteetaten.

Tildele rettigheter

Tildeling av rettigheter må gjøres av en i virksomheten som har signeringsrett i Altinn.

Du kan se tidligere betalt engangsavgift/omregistreringsavgift og laste ned kvittering (avstemmingsrapport).

Vær oppmerksom på at du ikke vil finne kvitteringer for avgifter du har betalt i bank/nettbank. Du finner kun betalinger som er utført i vår betalingsløsning og betalt med VISA eller Bankaxess.

Logg inn:

 

Hvis du er bruker av Autosys kjøretøy bransjeløsning og har behov for å benytte deg av betalingsløsningen, anbefaler vi at du logger deg inn via Autosys kjøretøy bransjeløsning.

Brukerveiledning for betalingsløsningen:

Brukerveiledning for Skatteetatens betalingsløsning via Autosys Kjøretøy Bransjeløsning (PDF – oppdatert 17. juni 2021)

 

Denne betalingstjenesten gjelder kun for kjøretøy som aldri har vært registrert i Norge tidligere.

Har du for eksempel et kjøretøy som skal gjeninnføres til landet, må du kontakte oss.