Slik registreres dødsfall

Når noen dør, skriver en lege dødsattest og melder dødsfallet til Folkeregisteret.

En dødsattest er en slags legeerklæring om dødsfall.

Dødsfallet registreres på følgende måte:

  • Legen melder elektronisk, eller
  • meldingen sendes på papir til tingretten som melder dødsfallet elektronisk videre

Hva pårørende må gjøre

Pårørende skal ikke melde dødsfall til Folkeregisteret.

Dersom dødsfallet er meldt elektronisk, skal tingretten slå opp i Folkeregisteret for å få bekreftet dødsfallet. Dersom dødsfallet er meldt på papir, skal tingretten motta papirmeldingen fra lege. Lensmann/politi skal kun ha melding om dødsfall dersom det er mistanke om unaturlig dødsfall.

Du kan spørre legen om du er i tvil om meldingen er sendt elektronisk.

På sikt vil alle meldinger om dødsfall meldes elektronisk. Innføringen startet i 2020, og skjer gradvis. I en periode vil derfor både papirløsningen og den elektroniske løsningen være i bruk. Les mer om innføring av elektronisk melding om dødsfall.

Tingretten sender kontaktopplysninger for dødsbo til Folkeregisteret

Dette er kontaktopplysningene til personen som blir oppført som skifteattestmottaker for dødsboet. Det er kun offentlige etater og finansforetak med hjemmel i egen lov, som kan hente ut denne opplysningen fra Folkeregisteret for å sende informasjon til avdødes dødsbo.

Fordeling av arv

Årsaken til at dødsattesten må sendes til tingretten, er at det er tingretten som håndterer såkalt skifte av dødsbo. Skifte av dødsbo betyr fordeling av arven, altså det den avdøde etterlater seg.

Det er de lokale tingrettene som tar seg av skifte av dødsbo.

Dødsregister

Skatteetaten.no er ikke et søkbart register over døde personer. På Oslo tingrett sine nettsider finner du en oversikt over registrerte dødsfall i Oslo.

Mer om dødsfall

Barn som er dødfødt etter minst 28 ukers svangerskap, blir registrert i Folkeregisteret.

Dette skjer på bakgrunn av en melding som sendes fra sykehuset til Skatteetaten. Barnet blir ikke tildelt fødselsnummer.

Sykehuset sender en fødselsmelding til Skatteetaten. Selv om vi mottar meldingen etter at barnet er dødt, blir barnet registrert i folkeregisteret.

Når det gjelder registrering av selve dødsfallet, gjøres dette på vanlig måte, på grunnlag av melding fra tingretten/lensmannen.

Når norske statsborgere dør i utlandet, skal norsk utenriksstasjon i landet personen døde i, sende dødsattest til Skattedirektoratet.

Dødsfallet blir da registert i Folkeregisteret.

Dersom den avdøde var registrert bosatt i Norge, sender Skattedirektoratet dødsattesten til tingretten der avdøde sist var bostedsregistrert.