Introduksjonsstønad for nyankomne flyktninger - skattespørsmål

Introduksjonsordningen gjelder for nylig ankomne innvandrere mellom 18 og 55 år med flyktningbakgrunn.

Ordningen administreres av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi), og kombinerer et introduksjonsprogram med en introduksjonsstønad. Stønaden er skattepliktig.

For deg som mottar introduksjonsstønad

Skattekort og forskuddstrekk

Introduksjonsstønaden er en skattepliktig inntekt. Den som utbetaler stønaden må sørge for at det trekkes skatt før stønaden utbetales. Skatten trekkes på grunnlag av stønadsmottakers skattekort. Du må derfor bestille skattekort. Skattekortet er elektronisk, som betyr at du ikke skal levere skattekort til stønadsutbetaler. Når du har bestilt skattekort, vil stønadsutbetaler hente skattekortet ditt elektronisk.

Ved utskriving av skattekort tas det bl.a. hensyn til om du har arbeidsinntekt i tillegg til stønaden, og om du har utgifter som gir rett til fradrag, f.eks. reiseutgifter, barnepassutgifter, rentekostnader. I tillegg tas det hensyn til om du har formue eller gjeld. Forskuddstrekket skal foruten skatten, dekke eventuell trygdeavgift. 

Skattetrekket skal dekke beregnet skatt og trygdeavgift.

Dersom du mener at du har blitt trukket for mye eller for lite skatt, kan du be om endring av skattekortet. Du kan endre skattekortet her.

Skattemelding og skatteoppgjør

I april får du skattemeldingen. Du må kontrollere og oppgi hvilke inntekter du hadde siste år. Før skatten beregnes, kan du trekke fra enkelte utgifter som du har betalt selv. Du kan se alt om skattemelding her.

Samlet inntekt, inkludert introduksjonsstønad, over bestemte beløpsgrenser betales det trinnskatt av.

Skattekontoret beregner hvor mye skatt du skal betale ut fra opplysningene i skattemeldingen og andre opplysninger skattekontoret har om deg.

Første pulje med skatteoppgjør er klar i juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til oktober. Dersom du leverer skattemeldingen på papir, får du skatteoppgjøret ditt tidligst i august.

Hva kommunen må gjøre

Forskuddstrekk

Den som utbetaler introduksjonsstønaden skal trekke skatt. Skatten skal trekkes på grunnlag av stønadsmottakerens skattekort.

Stønadsmottakeren må derfor bestille skattekort før kommunen kan hente det elektronisk fra Skatteetaten. 

Rapporteringsplikt

Kommunen må rapportere introduksjonsstønad og forskuddstrekk i a-melding. 

Etter inntektsårets utløp skal kommunen sende en sammenstilling til stønadsmottaker over rapporterte beløp.

Arbeidsgiveravgift

Kommunen skal ikke betale arbeidsgiveravgift av introduksjonsstønad.

Informasjon om introduksjonsstønad finner du hos Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (www.imdi.no).