DeFi

DeFi er en forkortelse for desentralisert finans og omfatter flere tjenester og produkter knyttet til virtuelle eiendeler som kryptovaluta og andre tokens ved bruk av desentralisert teknologi. 

Mange av disse tjenestene og produktene fremstår som en form for banktjenester der man kan låne, gjøre innskudd og stille sikkerhet. Eksempler på DeFi er Uniswap, Compound, Yearn og Aave.

Hvordan behandle DeFi-produkter

I hovedsak gjelder de samme skattereglene og prinsippene for DeFi-produkter som ellers for virtuelle eiendeler. Det betyr at alle inntekter er skattepliktige. Du må selv vurdere om dine virtuelle eiendeler er realisert med gevinst eller tap, eller om du har hatt annen skattepliktig inntekt, f.eks. ved mottak av virtuelle eiendeler.

Her er noen eksempler:  

  • Swap/bytting av kryptovaluta og token er realisasjon
  • Veksling til og fra wrapped token er realisasjon
  • Innskudd i liquidity pool i bytte mot liquidity pool token eller tilsvarende er realisasjon
  • Avkastning fra deltakelse i liquidity pool er skattepliktig inntekt. Dette er uavhengig av om avkastningen kommer som endring av underliggende verdi og utløses senere ved realisasjon eller på andre måter som for eksempel ved mottak av token eller tilsvarende som gir inntekt ved mottak.
  • Mottak av styringstoken er inntekt ved mottak og ved senere salg/bytting er det realisasjon

Slik gjør du det i skattemeldingen hvis du har hatt gevinst/tap eller annen inntekt fra virtuelle eiendeler

Det er to måter å gjøre det på i kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta:

  • fylle ut opplysninger for hver virtuelle eiendel / kryptovaluta i et eget kort eller
  • fylle ut summerte opplysninger for alle virtuelle eiendeler i ett kort, med et vedlegg som viser opplysningene for hver virtuell valuta og andre virtuelle eiendeler

Logg inn i skattemeldingen, velg tema Finans og deretter kortet Virtuelle eiendeler / kryptovaluta. Du får informasjon og hjelp til hva og hvordan du skal gjøre det når du er logget inn. Du finner hjelpetekster ved hvert felt.

Endre i tidligere års skattemelding

Har du oppdaget feil eller mangler for tidligere år kan du endre skattemeldingen.