Skattemelding i ulike formater

I år får de fleste lønnsmottakere og pensjonister som er elektroniske brukere skattemeldingen sin i nytt format. Skattemeldingen på papir kommer også i nytt format og inneholder tema istedenfor poster.

Viktig informasjon

Når du sjekker skattemeldingen din vil du automatisk komme til den skattemeldingen du skal bruke. Der får du hjelp og veiledning uavhengig av hvordan skattemeldingen din ser ut.

Skattemelding i nytt format

De fleste lønnsmottakere og pensjonister mottar i år skattemeldingen i nytt format. 

Den ligger på skatteetaten.no, og ser omtrent slik ut:

Ny skattemelding

Du kjenner den igjen ved at skattemeldingen har Skatteetaten-logo øverst i venstre hjørne når du er logget inn.

Den nye skattemeldingen er delt inn i temaer.

Les mer om ny skattemelding

Skattemelding i gammelt format

Alle skal få den nye skattemeldingen, men ut fra dine skatteforhold kan det variere hvilket år som blir det første med ny skattemelding.

Skattemeldingen i det gamle formatet ligger i Altinn, og ser omtrent slik ut:

Gammel skattemelding

Du kjenner den igjen ved at skattemeldingen har Altinn-logo øverst i venstre hjørne når du er logget inn.

Skattemeldingen i gammelt format er delt inn i nummererte poster. 

Skattemelding på papir 

Om du har reservert deg eller ikke har tatt stilling til om du skal være elektronisk bruker, får du tilsendt skattemeldingen på papir.

Fra inntektsåret 2021 vil skattemeldingen på papir komme i nytt format som ligner på den nye digitale skattemeldingen på skatteetaten.no og inneholder tema istedenfor poster.