Utenlandske professorer, lærere og forskere bosatt i utlandet

Utenlandske professorer, lærere og forskere som er bosatt i utlandet og midlertidig ansatt i Norge kalles ofte for gjesteforelesere eller eksperter. Er du gjesteforeleser eller ekspert, skal du betale skatt til Norge. Det betyr at du må søke om skattekort og betale skatt etter én av to skatteordninger.

Skatt i Norge

Du som er ansatt ved en norsk offentlig utdanningsinstitusjon, skal

 • betale skatt til Norge for inntekten du tjener i Norge
 • betale skatt til Norge for inntekten du tjener i utlandet, med mindre Norge har en skatteavtale med det aktuelle landet som begrenser skatteplikten til Norge

Hvis du er usikker på om du er ansatt ved en offentlig utdanningsinstitusjon, må du spørre arbeidsgiveren din.

Hvis du mener du skal ha fritak for trygdeavgift, må du kontakte trygdemyndighetene i hjemlandet ditt og be dem sende fritaksbrev (A1) til NAV.

Slik søker du om skattekort

Hvordan du skal søke om skattekort avhenger av hvor lenge du skal oppholde deg i Norge.

Du trenger ikke å møte hos Skatteetaten for ID-kontroll hvis du skal oppholde deg i Norge mindre enn 14 dager.  

Slik søker du om skattekort:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

I begge tilfeller må det legges ved:

 • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Hvis ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg legge ved fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
 • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Arbeidskontrakten må være på norsk, engelsk eller et nordisk språk.

Vi anbefaler at du oppgir bostedsadressen din i stedet for adressen til arbeidsstedet ditt når du søker om skattekort. Da får du skatteoppgjøret sendt hjem til deg, og ikke til arbeidsstedet ditt.

Hvis du ikke har et norsk identitetsnummer (fødselsnummer eller d-nummer) fra før eller hvis d-nummeret ditt er inaktivt må du bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll og søke om skattekort. D-nummeret ditt blir inaktivt etter 5 år.

Slik søker du om skattekort:

I begge tilfeller må du bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll og ha med deg:

 • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Hvis ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg ha med deg fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
 • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Arbeidskontrakten må være på norsk, engelsk eller et nordisk språk.

Vi anbefaler at du oppgir bostedsadressen din i stedet for adressen til arbeidsstedet ditt når du søker om skattekort. Da får du skatteoppgjøret sendt hjem til deg, og ikke til arbeidsstedet ditt.

Slik betaler du skatt i Norge

Det finnes to skatteordninger for deg som er utenlandsk arbeidstaker: 

 1. Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere hvor du betaler en fast prosent skatt som din arbeidsgiver trekker fra lønnen din. Hvis du skal jobbe kun i Norge, blir du som regel automatisk med i kildeskatt på lønn-ordningen. Du får en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten. 

 2. Skatt etter ordinære regler betyr at skatteprosenten varierer etter hvor mye du tjener i løpet av året.Tjener du lite, betaler du lite skatt.Tjener du mye, betaler du mer skatt. Du får en skattemelding året etter inntektsåret. Skattemeldingen er blant annet en oversikt over inntektene dine.

  Det er viktig at opplysningene i skattemeldingen er riktige.

  Hvis du er fra et EU/EØS-land eller fra Sveits, fyller du ut informasjon om lønn opptjent i utlandet som i eksempelet under viser.

  Hvis du er fra et land utenfor EU/EØS, fyller du ut informasjoen om lønn opptjent i utlandet som eksempelet under viser.

  Når du har fylt ut alle opplysningene, må du godkjenne og sende inn skattemeldingen din.

  Du kan sjekke skattemeldingen.

  Du får skatteoppgjøret ditt når vi har behandlet skattemeldingen din. I skatteoppgjøret får du beskjed om du har betalt for mye eller for lite skatt.

  Hvis du leverer skattemeldingen på papir
  Skal du betale trygdeavgift selv om du ikke er skattepliktig, må du skrive det på skattemeldingen din.

Vi anbefaler at du blir elektronisk bruker. Da får du tilgang til skattemeldingen og skatteoppgjøret ditt på nett.