Utenlandske professorer, lærere og forskere bosatt i utlandet

Utenlandske professorer, lærere og forskere som er bosatt i utlandet og midlertidig ansatt i Norge kalles ofte for gjesteforelesere eller eksperter. Er du gjesteforeleser eller ekspert, skal du betale skatt til Norge. Det betyr at du må søke om skattekort og betale skatt etter én av to skatteordninger.

Skatt i Norge

Du som er ansatt ved en norsk offentlig utdanningsinstitusjon, skal

  • betale skatt til Norge for inntekten du tjener i Norge
  • betale skatt til Norge for inntekten du tjener i utlandet, med mindre Norge har en skatteavtale med det aktuelle landet som begrenser skatteplikten til Norge

Hvis du er usikker på om du er ansatt ved en offentlig utdanningsinstitusjon, må du spørre arbeidsgiveren din.

Slik søker du om skattekort

Hvordan du skal søke om skattekort avhenger av hvor lenge du skal oppholde deg i Norge.

Du trenger ikke å møte hos Skatteetaten for ID-kontroll hvis du skal oppholde deg i Norge mindre enn 14 dager.  

Slik søker du om skattekort:

Skatteetaten
Postboks 9200 Grønland
0134 Oslo

I begge tilfeller må det legges ved:

  • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Hvis ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg legge ved fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Arbeidskontrakten må være på norsk, engelsk eller et nordisk språk.

Hvis du mener du skal ha fritak for trygdeavgift, må du sende dokumentasjon på dette til NAV. Du må legge ved en bekreftelse på trygdefritak i søknaden din om skattekort for at dette skal tas hensyn til i skattekortet.

Vi anbefaler at du oppgir bostedsadressen din i stedet for adressen til arbeidsstedet ditt når du søker om skattekort. Da får du skatteoppgjøret sendt hjem til deg, og ikke til arbeidsstedet ditt.

Hvis du ikke har et norsk identitetsnummer (fødselsnummer eller d-nummer) fra før eller hvis d-nummeret ditt er inaktivt må du bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll og søke om skattekort. D-nummeret ditt blir inaktivt etter 5 år.

Slik søker du om skattekort:

I begge tilfeller må du bestille time hos Skatteetaten for ID-kontroll og ha med deg:

  • Gyldig ID-dokument: Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn. Hvis ID-kortet ditt ikke viser kjønn, må du i tillegg ha med deg fødselsattest eller annen dokumentasjon som viser kjønn.
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud. Arbeidskontrakten må være på norsk, engelsk eller et nordisk språk.

Hvis du mener du skal ha fritak for trygdeavgift, må du sende dokumentasjon på dette til NAV. Du må legge ved en bekreftelse på trygdefritak i søknaden din om skattekort for at dette skal tas hensyn til i skattekortet.

Vi anbefaler at du oppgir bostedsadressen din i stedet for adressen til arbeidsstedet ditt når du søker om skattekort. Da får du skatteoppgjøret sendt hjem til deg, og ikke til arbeidsstedet ditt.

Slik betaler du skatt i Norge

Det finnes to mulige skatteordninger for deg som er utenlandsk arbeidstaker: kildeskatt på lønn og skatt etter ordinære regler.

Kildeskatt på lønn er en forenklet skatteordning for utenlandske arbeidstakere. Hvis du skal jobbe kun i Norge, blir du som regel automatisk med i kildeskatt på lønn-ordningen. Det vil si at du betaler en fast prosent skatt, som arbeidsgiveren din trekker av lønnen din. Du får en skattekvittering året etter du har jobbet, som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert til Skatteetaten. Hvis du er med i kildeskatt på lønn-ordningen, vil du ikke få skattemelding eller skatteoppgjør. Du kan velge deg ut av kildeskatt på lønn-ordningen og betale skatt etter ordinære regler i stedet.

Hvis du betaler skatt etter ordinære regler, vil du få en skattemelding året etter inntektsåret. Skattemeldingen er blant annet en oversikt over inntektene dine. Det er viktig at opplysningene i skattemeldingen er riktige. Hvis du har inntekt fra norsk arbeidsgiver som er opptjent i utlandet og som du ikke skal betale skatt til Norge for, må du sette denne inntekten til 0 kroner i skattemeldingen din. Når du har fylt ut alle opplysningene, må du godkjenne og sende inn skattemeldingen din.

gjesteforeleser_bokmål_red.png

Du kan sjekke skattemeldingen din på Skatteetatens nettsider.

Du får skatteoppgjøret ditt når vi har behandlet skattemeldingen din. I skatteoppgjøret får du beskjed om du har betalt for mye eller for lite skatt.

Vi anbefaler at du blir elektronisk bruker. Da får du tilgang til skattemeldingen og skatteoppgjøret ditt på nett.