Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Fritak

Siste publiserte rettskilder om Fritak

 1. Etterberegning av innførselsmerverdiavgift og ileggelse av administrativt tillegg i forbindelse med innførsel av hester på ATA-carnet

 2. Av melding nr. 7 1998

 3. Av melding nr. 13 1997

 4. Av melding nr. 11 1995

 5. Av melding nr. 5 1995

 6. Av melding nr. 13 1994

 7. Av melding nr. 6 1994

 8. Uttalelser om merverdiavgift nr 4 1977

 9. Uttalelser om merverdiavgift nr 2 1976

 10. Uttalelser om merverdiavgift nr 3 1974

 11. Uttalelser om merverdiavgift nr 3 1973

 12. Uttalelser om merverdiavgift nr 4 1972

 13. Fellesskriv - Turistplakater med utenlandsk tekst

 14. Uttalelser om merverdiavgift nr 2 1971

 15. Rundskriv nr 6 1970

 16. Uttalelser om merverdiavgift nr 2 1970

 17. SKD melding nr. 4 2004

 18. Av melding nr. 13 1988

 19. Av melding nr. 6 1988

 20. Av melding nr. 19 1984

 21. Av melding nr. 9 1980

 22. Av melding nr. 7 1980

 23. Av melding nr. 8 1979

 24. Av melding nr. 18 1978

 25. Uttalelser om merverdiavgift nr 18-1989

 26. Uttalelser om merverdiavgift nr 15-1987

 27. Uttalelser om merverdiavgift nr 13-1986

 28. Uttalelser om merverdiavgift nr 15-1985

 29. Uttalelser om merverdiavgift nr 11-1982

 30. Uttalelser om merverdiavgift nr 6-1980

 31. Uttalelser om merverdiavgift nr 14-1978

 32. Uttalelser om merverdiavgift nr 2-1977

 33. Uttalelser om merverdiavgift nr 1-1977

 34. Svar på spørsmål om merverdiavgift – fjernleverbare tjenester

 35. Uttalelser om merverdiavgift nr 10-1993

 36. ESA - fritak for merverdiavgift ved innkjøp og anvendelse av tjenester i Norge

 37. Uttalelser om merverdiavgift nr 5-1980

 38. Varer og tjenester til fremmede lands ambassader og konsulater med diplomatisk personell

 39. Søknad om fritak fra merverdiavgift for våpensystemet F-35

 40. Fellesskriv om utleie av fartøy

 41. Rundskriv nr. 32 1974 (Petroleumsfritaket i mval. § 6-32

 42. Rundskriv nr. 29 1973 (leieslakt)

 43. Transport til eller fra utlandet - overliggedagspenger

 44. Fellesskriv (Forsikringsselskaps omsetning av biler)

 45. Direkte transport til eller fra utlandet

 46. Omfanget av avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

 47. Merverdiavgift - Fritak for dybdejournalistikk

 48. Uttak av virke fra egen skog ved leieskjæring

 49. Uttak av virke fra egen skog på allmenningssag

 50. Etterberegning av merverdiavgift ved varesalg til turister og ileggelse av tilleggsavgift