Viktig informasjon

Under Rettskilder per emne viser vi innhold som er merket med emnet du har valgt. Er siden tom, betyr det at vi ikke har publisert noe innhold merket med akkurat dette emnet ennå. Bruk gjerne internsøket for å søke etter innhold.

Fritak

Siste publiserte rettskilder om Fritak

 1. Av melding nr. 7 1998

 2. Av melding nr. 13 1997

 3. Av melding nr. 11 1995

 4. Av melding nr. 5 1995

 5. Av melding nr. 13 1994

 6. Av melding nr. 6 1994

 7. Uttalelser om merverdiavgift nr 4 1977

 8. Uttalelser om merverdiavgift nr 2 1976

 9. Uttalelser om merverdiavgift nr 3 1974

 10. Uttalelser om merverdiavgift nr 3 1973

 11. Uttalelser om merverdiavgift nr 4 1972

 12. Fellesskriv - Turistplakater med utenlandsk tekst

 13. Uttalelser om merverdiavgift nr 2 1971

 14. Rundskriv nr 6 1970

 15. Uttalelser om merverdiavgift nr 2 1970

 16. SKD melding nr. 4 2004

 17. Av melding nr. 13 1988

 18. Av melding nr. 6 1988

 19. Av melding nr. 19 1984

 20. Av melding nr. 9 1980

 21. Av melding nr. 7 1980

 22. Av melding nr. 8 1979

 23. Av melding nr. 18 1978

 24. Uttalelser om merverdiavgift nr 18-1989

 25. Uttalelser om merverdiavgift nr 15-1987

 26. Uttalelser om merverdiavgift nr 13-1986

 27. Uttalelser om merverdiavgift nr 15-1985

 28. Uttalelser om merverdiavgift nr 11-1982

 29. Uttalelser om merverdiavgift nr 6-1980

 30. Uttalelser om merverdiavgift nr 14-1978

 31. Uttalelser om merverdiavgift nr 2-1977

 32. Uttalelser om merverdiavgift nr 1-1977

 33. Svar på spørsmål om merverdiavgift – fjernleverbare tjenester

 34. Uttalelser om merverdiavgift nr 10-1993

 35. ESA - fritak for merverdiavgift ved innkjøp og anvendelse av tjenester i Norge

 36. Uttalelser om merverdiavgift nr 5-1980

 37. Varer og tjenester til fremmede lands ambassader og konsulater med diplomatisk personell

 38. Søknad om fritak fra merverdiavgift for våpensystemet F-35

 39. Fellesskriv om utleie av fartøy

 40. Rundskriv nr. 32 1974 (Petroleumsfritaket i mval. § 6-32

 41. Rundskriv nr. 29 1973 (leieslakt)

 42. Transport til eller fra utlandet - overliggedagspenger

 43. Fellesskriv (Forsikringsselskaps omsetning av biler)

 44. Direkte transport til eller fra utlandet

 45. Omfanget av avgiftsfritak for elektroniske nyhetstjenester

 46. Merverdiavgift - Fritak for dybdejournalistikk

 47. Uttak av virke fra egen skog ved leieskjæring

 48. Uttak av virke fra egen skog på allmenningssag

 49. Etterberegning av merverdiavgift ved varesalg til turister og ileggelse av tilleggsavgift

 50. Etterberegning av utgående merverdiavgift ved utførsel av varer. Tilleggsavgift