Skjema RF-1246

Deltakerens melding over formue og inntekt i NOKUS

Har du i inntektsåret vært deltaker i selskap som leverer RF-1245 Selskapsmelding for NOKUS, skal du levere RF-1246 som vedlegg til skattemeldingen.

Næringsdrivende og aksjeselskap må levere skattemeldingen og alle skjema elektronisk.