Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgifter på drikkevareemballasje.

Sats for 2019

Brennevinsbaserte drikkevarer over 0,7 volumprosent  7,69 kr per volumprosent og liter
Alkoholholdig drikk over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent 3,44 kr per liter
Alkoholholdig drikk over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent 12,93 kr per liter
Alkoholholdig drikk over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent 22,40 kr per liter
Alkoholholdig drikk over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent 5,01 kr per volumprosent og liter

Se satser for tidligere år 

Det er også avgift på drikkevareemballasje.

Fritak fra alkoholavgiften

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke. Les mer om avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Destruksjon / tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. Dersom skattekontoret bistår i forbindelse med tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer, må du betale et gebyr på 500 kr.

Alkoholholdige drikkevarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt. Innlogging skjer via Altinn. Alle virksomheter som er registrert som avgiftspliktige, kan ta i bruk løsningen.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Virksomhet som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet. Du betaler avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Søke om tillatelse til omsetning

Virksomheter som ønsker å selge alkohol må være registrert for dette. Søknad om tillatelse må sendes til Skattetaten. Søknaden må inneholde opplysninger om lagerlokale og type drikkevare. Politiattest må legges ved søknaden.

footer/desktop/standard