Avgift på alkoholholdige drikkevarer

Det er avgift på all alkoholholdig drikke over 0,7 volumprosent alkohol, som blir innført til Norge eller produsert i Norge. Det er også avgifter på drikkevareemballasje.

Sats for 2022

Brennevinsbaserte drikkevarer
over 0,7 volumprosent 

8,22 kr per volumprosent og liter

Alkoholholdig drikk
over 0,7 t.o.m. 2,7 volumprosent

3,31 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 2,7 t.o.m. 3,7 volumprosent

12,44 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 3,7 t.o.m. 4,7 volumprosent

21,55 kr per liter

Alkoholholdig drikk
over 4,7 t.o.m. 22 volumprosent

4,82 kr per volumprosent og liter

Redusert sats for små bryggerier

Det skal betales redusert sats for gjæret alkoholholdig drikk produsert av små bryggerier.

Gjæret alkoholholdig drikk omfatter blant annet øl, sider og mjød.

Med små bryggerier menes virksomheter som er økonomisk og juridisk uavhengig av andre bryggerier, og som årlig produserer mindre enn 500 000 liter gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 0,7 volumprosent alkohol. Den reduserte satsen gjelder for gjæret alkoholholdig drikk med alkoholstyrke over 3,7 til og med 4,7 volumprosent.

  • 17,24 per liter for volum t.o.m. 50 000 liter årlig
  • 18,32 per liter for volum over 50 000 liter og t.o.m. 100 000 liter årlig
  • 19,40 per liter for volum over 100 000 liter t.o.m. 150 000 liter årlig
  • 20,47 per liter for volum over 150 000 t.o.m. 200 000 liter årlig

Se satser for tidligere år 

Det er også avgift på drikkevareemballasje.

Fritak fra alkoholavgiften

Det er fritak for alkoholavgiften for alkohol som skal brukes til teknisk, vitenskapelig eller medisinsk bruk. Alkoholen må gjøres utjenlig for drikke eller på annen måte garanteres mot å bli brukt til drikke. Les mer om avgift på teknisk etanol og etanolholdige preparater.

Destruksjon / tilintetgjøring

Hvis du skal destruere eller tilintetgjøre varer, skal du sende anmodning om dette til Skatteetaten. Anmodningen må inneholde en fullstendig oversikt over hvilke varer som skal tilintetgjøres, og når og hvor tilintetgjøring skal finne sted. Anmodning må sendes senest 48 timer før tilintetgjøring er planlagt gjennomført. Eventuell tilintetgjøring kan ikke iverksettes før skattekontoret har besvart anmodningen. Virksomheten må være registrert som særavgiftspliktig for å kunne få fritak for avgiftene ved destruksjon. Dersom skattekontoret bistår i forbindelse med tilintetgjøring av alkoholholdige drikkevarer, må du betale et gebyr på 500 kr.

Alkoholholdige drikkevarer kan brukes til dyrefor i stedet for at varene tilintetgjøres. Dette gjelder kun på spesielle vilkår.

Slik rapporterer du særavgifter

Avgiften rapporteres digitalt via særavgiftsmeldingen.

Registrer virksomheten som avgiftspliktig

Virksomhet som importerer eller produserer alkoholholdige drikkevarer, må registrere seg som avgiftspliktig virksomhet. Du betaler avgiften når du tar varer ut fra virksomhetens lokaler. Dette lokalet må være godkjent.

Søke om tillatelse til engrossalg

Virksomheter som verken er produsenter eller importører av alkoholholdig drikkevare, men ønsker å omsette alkoholholdig drikkevare som grossist, må være registrert for dette. Særavgiftene vil i slike tilfeller allerede være betalt/innberettet til Skatteetaten av en produsent eller importør.Du må sende søknad til Skatteetaten. Søknaden må inneholde opplysninger om lagerlokale og type drikkevare. Politiattest må legges ved søknaden.