Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten skal forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende.

Se video om den nye skattemeldingen for næringsdrivende:

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Se også film om hvordan skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister fungerer.

Mindre tid, høyere kvalitet

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Derfor vil vi tilby en ny løsning som skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Vi ønsker å gjøre det lett å gjøre rett.

 • I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon.
 • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur. Data som naturlig hører sammen, skal være samlet.
 • Så langt det er praktisk mulig, skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et "standardisert digitalt format". Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding.
 • Skattemeldingen skal være integrert mot regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer som tilbyr utfylling og innsending av skattemelding.
 • En ny valideringstjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/ årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending. Den nye leveringsløsningen skal også etter hvert tilby nedlasting av fjorårstall/siste gjeldende fastsetting.  
 • Brukere av næringsrapport skatt med enkle forhold må ikke ta i bruk regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem.

Her finner du en oversikt over hvor postene i skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen.

I oversiktene finner du

 • hva feltene i RF-skjemaene heter i den nye skattemeldingen
 • hvilke felter som ikke videreføres eller som nå beregnes automatisk
 • hvilke felter som er nye

Oversiktene er publisert i Excel-format. De gir ikke en fullstendig oversikt, men dekker de skjemaene som den nye løsningen dekker i dag. Når ny løsning blir utvidet til å dekke flere områder, vil oversikten bli utvidet tilsvarende.

Last ned (Excel)

 

En ny hjelpetjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/ årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser slik at du kan rette feil før innsending.

Du får for eksempel tilbakemelding hvis

 • det er avvik mellom årsresultatet og summen av skattemessig verdi for næringen
 • du ikke har basert skattemeldingen din på de mest oppdaterte dataene Skatteetaten har om deg
 • du har glemt å legge til informasjon, for eksempel hvis du ikke har oppgitt realisasjonsdato for et driftsmiddel i virksomheten

"Ikke-komplett innsending" vil si at du fyller ut næringsspesifikasjonen i regnskapssystemet eller årsoppgjørssystemet ditt og overfører den til skattemeldingen.

Deretter må du åpne skattemeldingen din på skatteetaten.no eller via Altinn, og kontrollere og sende den inn derfra .

Slik gjør du det:

Følg systemets anvisninger og send inn ikke-komplett.

 1. Åpne skattemeldingen din
 2. Sjekk at alt er riktig. For å få hjelp til å vite hva du skal sjekke, kan du se vår oversikt over temaer og fradrag i skattemeldingen
 3. Hvis det er opplysninger som er feil eller ikke er med i skattemeldingen, må du føre dem opp slik at det blir riktig.
 4. Lever skattemeldingen din.

Husk at du som har enkeltpersonforetak, må levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk.

 1. Logg inn i Altinn. Finn lenke til ny skattemelding, og åpne denne.
 2. Sjekk at alt er riktig. For å få hjelp til å vite hva du skal sjekke, kan du se vår oversikt over temaer og fradrag i skattemeldingen
 3. Hvis det er opplysninger som er feil eller ikke er med i skattemeldingen, må du føre dem opp slik at det blir riktig.
 4. Lever skattemeldingen din.

Husk at du som har enkeltpersonforetak, må levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk.

Gradvis innføring fra 2021

I 2021 kan personlig næringsdrivende med enkle skattemessige forhold, og som sender inn skattemeldingen 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem, teste ut den nye løsningen. Dette skjer i en pilot.

Fra 2022 til 2024 får resten av næringslivet ny skattemelding.

Pilot for enkeltpersonforetak

I 2021 gjennomfører Skatteetaten en pilot for næringsdrivende med enkle forhold, og som sender skattemeldingen inntekståret 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Hovedmålet med piloten er å få testet den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle næringsdrivende skal bruke løsningen. I piloten tester vi innsending av skattemeldingen sammen med en ny næringsspesifikasjon som erstatter åtte av næringsoppgavene og vedleggsskjemaene.

Piloten gjennomføres i samarbeid med leverandører av regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer. 

Illustrasjon av ny næringsmelding. En person som har mange skjemaer og er misfornøyd. En person som har to skjemaer og er fornøyd.