Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Denne siden oppdateres jevnlig med informasjon om skattemeldingen for selskap og hva du som driver selskap må gjøre.

Ny skattemelding innføres gradvis – nå er det selskapene sin tur

Enkeltpersonforetak fikk den nye skattemeldingen i 2022.

Nå følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

De fleste enkeltpersonforetak leverte den nye skattemeldingen i 2022 (for inntektsåret 2021).

Aksjeselskaper som hadde valgt vekk revisjon og som sender skattemeldingen sin fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem, kunne delta i en pilot for den nye skattemeldingen.

I 2023 (for inntekståret 2022) vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen.

I 2024 (for inntekståret 2023) må alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Fra og med dette året vil du ikke kunne bruke skjemaene i Altinn ved innlevering av skattemeldingen for selskap.

Dette må du gjøre nå

 

Hvis du har regnskaps- eller årsoppgjørssystem

Siden mange selskap vil kunne bruke den nye skattemeldingen i 2023 (for inntekståret 2022) anbefaler vi at du allerede nå sjekker med din leverandør av regnskaps- eller årsoppgjørssystem om de støtter innsending av ny skattemelding.

Hvis du har regnskapsfører eller revisor

Hvis du har eller bruker regnskapsfører eller revisor, må disse levere skattemeldingen din gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Hvis du ikke har regnskaps- eller årsoppgjørssystem, regnskapsfører eller revisor

Hvis du ikke bruker et system, anbefaler vi at du allerede nå finner en leverandør som passer for deg og dine behov, eller at du kontakter en regnskapsfører eller revisor.

Slik fungerer den nye skattemeldingen

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Vi ønsker å gjøre det lett å gjøre rett.

Se video om den nye skattemeldingen for næringsdrivende:

Videoen er tekstet på norsk, samisk, engelsk, polsk og litauisk.

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Se også film om hvordan skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister fungerer.

  • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.
  • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur og opplysninger som naturlig hører sammen er samlet.
  • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et  regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter innsending av skattemelding. Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021).
  • Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det er noen unntak til dette, for eksempel de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling som må levere fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det kan i mange tilfeller være lurt å levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.
  • Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
  • En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.
  • Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen. 

Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører.

Som næringsdrivende får du hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten på skatteetaten.no, i altinn.no eller i regnskapssystemet ditt.

Se oversikt over poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende

Hjelp og støtte til leverandører og samarbeidspartnere

Ønsker du tilgang til teknisk dokumentasjon for skattemeldingen, informasjon om hvordan du kan teste systemet ditt eller andre nyttige tips, finner du dette på skattemeldingen sin side på på GitHub:

Du finner også informasjon om ny skattemelding på Altinn digitalisering.