Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Personlig næringsdrivende får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022, deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

Se video om den nye skattemeldingen for næringsdrivende:

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Se også film om hvordan skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister fungerer.

Mindre tid, høyere kvalitet

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Vi ønsker å gjøre det lett å gjøre rett.

 • Skattemeldingen integreres mot regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som tilbyr utfylling og innsending av skattemelding med næringsspesifikasjon.
 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som enten sendes inn via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram eller direkte i den nye skattemeldingen.
 • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et årsoppgjørsprogram eller regnskapssystem som støtter innsending av skattemelding.
 • Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021). Enkeltpersonforetak med enkle skatteforhold kan bruke den nye skattemeldingen, eller et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.
 • Alle skjemaer og erstattes med temaområder.
 • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur. Data som naturlig hører sammen, skal være samlet.
 • Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • En ny valideringstjeneste gir tilbakemelding direkte i programmet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.

Her finner du en oversikt over hvor postene i skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen.

I oversiktene finner du

 • hva feltene i RF-skjemaene heter i den nye skattemeldingen
 • hvilke felter som ikke videreføres eller som nå beregnes automatisk
 • hvilke felter som er nye

Oversiktene er publisert i Excel-format. De gir ikke en fullstendig oversikt, men dekker de skjemaene som den nye løsningen dekker i dag. Når ny løsning blir utvidet til å dekke flere områder, vil oversikten bli utvidet tilsvarende.

Last ned (Excel)

 

En ny hjelpetjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps- eller årsoppgjørsprogram ved ulogiske tall og differanser slik at du kan rette feil før innsending.

Du får for eksempel tilbakemelding hvis

 • det er avvik mellom årsresultatet og summen av skattemessig verdi for næringen
 • du har glemt å legge til informasjon, for eksempel hvis du ikke har oppgitt realisasjonsdato for et driftsmiddel i virksomheten

Slik leverer du

I noen regnskaps- eller årsoppgjørsprogram kan du ta stilling til og sende inn all informasjon om enkeltpersonforetaket og deg privat direkte fra programmet.

I andre regnskaps- eller årsoppgjørsprogram overfører du informasjonen om enkeltpersonforetaket fra programmet, og sender inn informasjon fra deg privat via skatteetaten.no.

Slik gjør du det:

Følg programmets anvisninger.

 1. Åpne skattemeldingen din
 2. Sjekk at alt er riktig. For å få hjelp til å vite hva du skal sjekke, kan du se vår oversikt over temaer og fradrag i skattemeldingen
 3. Hvis det er opplysninger som er feil eller ikke er med i skattemeldingen, må du føre dem opp slik at det blir riktig.
 4. Lever skattemeldingen din.

Husk at du som har enkeltpersonforetak, må levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk.

Skattemeldingen for selskapet kan bare redigeres i regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. I systemet kan du enten sende skattemeldingen inn direkte, eller sende den til Altinn for gjennomgang.

Hvis du sender den til Altinn for gjennomgang, kan du, eller en annen som har rettigheter på selskapets vegne, se gjennom skattemeldingen i Altinn og sende inn derfra. Det kan ikke gjøres endringer i visningen i Altinn.

Gradvis innføring fra 2021

I 2021 ble ny skattemelding for enkeltpersonforetak testet gjennom en pilot, med gode resultater.

Fra 2022 til 2024 vil alle næringsdrivende få mulighet til å sende inn i ny løsning.

Pilot for aksjeselskap

I 2022 gjennomfører Skatteetaten en pilot for noen aksjeselskaper som sender skattemeldingen for inntektsår 2021 fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Hovedmålet med piloten er å få testet den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle næringsdrivende skal bruke løsningen.

Illustrasjon av ny næringsmelding. En person som har mange skjemaer og er misfornøyd. En person som har to skjemaer og er fornøyd.