Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) får den nye skattemeldingen for inntektsåret 2021 i 2022, deretter følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

Se video om den nye skattemeldingen for næringsdrivende:

Videoen er tekstet på norsk, samisk, engelsk, polsk og litauisk.

I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder. Se også film om hvordan skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister fungerer.

Mindre tid, høyere kvalitet

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Vi ønsker å gjøre det lett å gjøre rett.

 • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.
 • Næringsspesifikasjonen får en ny struktur og opplysninger som naturlig hører sammen er samlet.
 • De aller fleste næringsdrivende skal sende inn skattemeldingen på et standardisert digitalt format. Dette betyr at skattemeldingen må leveres gjennom et  regnskaps- eller årsoppgjørsprogram som støtter innsending av skattemelding. Næringsrapport skatt kan ikke brukes fra 2022 (inntektsår 2021).
 • Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) kan velge om de vil levere skattemelding og næringsspesifikasjon på skatteetaten.no eller fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det er noen unntak til dette, for eksempel de som har regnskapsplikt, revisjonsplikt eller krever fradrag for forskning og utvikling som må levere fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. Det kan i mange tilfeller være lurt å levere via et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.
 • Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
 • En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.
 • Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen. 

Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører.

Som næringsdrivende får du hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten på skatteetaten.no, i altinn.no eller i regnskapssystemet ditt.

Se oversikt over poster, felter og temaer i ny skattemelding for næringsdrivende

En ny hjelpetjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps- eller årsoppgjørsprogram ved ulogiske tall og differanser slik at du kan rette feil før innsending.

Du får for eksempel tilbakemelding hvis

 • det skattemessige resultatet avviker fra summen av årsresultat og de beregnede permanente og midlertidige forskjellene.
 • du har glemt å legge til informasjon, for eksempel hvis du ikke har oppgitt realisasjonsdato for et driftsmiddel i virksomheten

Slik leverer du

I noen regnskaps- eller årsoppgjørsprogram kan du ta stilling til og sende inn all informasjon om enkeltpersonforetaket og deg privat direkte fra programmet.

I andre regnskaps- eller årsoppgjørsprogram overfører du informasjonen om enkeltpersonforetaket fra programmet, og sender inn informasjon fra deg privat via skatteetaten.no.

Slik gjør du det:

Følg programmets anvisninger.

 1. Åpne skattemeldingen din
 2. Sjekk at alt er riktig. For å få hjelp til å vite hva du skal sjekke, kan du se vår oversikt over temaer og fradrag i skattemeldingen
 3. Hvis det er opplysninger som er feil eller ikke er med i skattemeldingen, må du føre dem opp slik at det blir riktig.
 4. Lever skattemeldingen din.

Husk at du som har enkeltpersonforetak, må levere skattemeldingen uansett, og den må leveres elektronisk.

Skattemeldingen for selskapet kan bare redigeres i regnskaps- eller årsoppgjørsprogram. I systemet kan du enten sende skattemeldingen inn direkte, eller sende den til Altinn for gjennomgang.

Hvis du sender den til Altinn for gjennomgang, kan du, eller en annen som har rettigheter på selskapets vegne, se gjennom skattemeldingen i Altinn og sende inn derfra. Det kan ikke gjøres endringer i visningen i Altinn.

Dersom du driver flere enkeltpersonforetak eller driver flere næringer under samme enkeltpersonforetak, skal du fortsatt bare levere én næringsspesifikasjon med én felles oppstilling av resultat og balanse.

Fordelingen mellom enkeltpersonforetakene og næringstypene gjøres i temaet beregnet næringsinntekt.

Gradvis innføring fra 2021

I 2021 ble ny skattemelding for enkeltpersonforetak (personlig næringsdrivende) testet gjennom en pilot, med gode resultater.

Fra 2022 til 2024 vil alle næringsdrivende få mulighet til å sende inn i ny løsning.

Pilot for aksjeselskap

I 2022 gjennomfører Skatteetaten en pilot for noen aksjeselskaper som sender skattemeldingen for inntektsår 2021 fra et regnskaps- eller årsoppgjørsprogram.

Hovedmålet med piloten er å få testet den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle næringsdrivende skal bruke løsningen.

Illustrasjon av ny næringsmelding. En person som har mange skjemaer og er misfornøyd. En person som har to skjemaer og er fornøyd.