Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten forenkler skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

Denne siden oppdateres jevnlig med informasjon om skattemeldingen for selskap og hva du som driver selskap må gjøre.

Viktig informasjon
Innhold på denne siden:

Slik leverer du skattemeldingen

Fristen for å levere skattemelding for næringsdrivende er hvert år 31. mai.

Slik gjør du det:

Endringer i 2023

I 2023 (når du leverer skattemelding for inntektsåret 2022) vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen.

Dette er verdt å merke seg:

Det er ikke alle selskaper som kan bruke den nye skattemeldingen allerede i 2023.

Disse selskapene må vente litt til:

 • Utenlandske selskaper 
 • Kraft 
 • Rederi 
 • Petroleum 
 • NOKUS
 • Samvirkeforetak 

 

I 2023 kommer det en ny tilsvarsløsning for selskap. Hensikten er at selskap enkelt kan lese og besvare brev fra Skatteetaten.

Brev fra Skatteetaten sendes til Altinn som i dag, men fra Altinn kan du åpne og besvare brevet direkte via en lenke.

Innsending av skattemelding fra regnskaps- eller årsoppgjørsprogram vil være tettere integrert mot Skatteetatens systemer og vil gi direkte tilbakemeldinger på kvalitet og innhold.

En ny valideringstjeneste gir umiddelbar tilbakemelding ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending.

Så langt det er praktisk mulig, vil Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper du å sende inn samme informasjon flere ganger.

 

Disse rollene støttes/støttes ikke i den nye løsningen:

Støttes:
 • Skatteforhold for privatpersoner (A0282) (ikke for aksjeselskap)
 • Begrenset signeringsrett (SISKD)
 • Regnskapsfører med signeringsrett (A0239)
 • Regnskapsførere uten signeringsrett (A0240)
 • Ansvarlig revisor (A0237)
 • Revisormedarbeider (A0238)
 • Kontaktperson NUF (KNUF)
Støttes ikke:
 • Revisorrettighet (REVAI)
 • Regnskapsmedarbeider (REGNA)
 • Utfyller/innsender (UTINN)

Rollen definerer om du har rettighet for å skrive/lese/signere. 

Hvis du har en av disse rollene i dag, trenger du ikke å gjøre noe. Du kan sende skattemelding og næringsspesifikasjon.

Hvis du ikke har en av disse rollene i dag, og du skal sende skattemelding og næringsspesifikasjon for en skattepliktig, må du sørge for å få tildelt en av rollene slik at du får rettigheter.

Du finner informasjon om roller og rettigheter hos Altinn. Det er også Altinn du må kontakt hvis du lurer på noe om tildeling og delegering av roller og rettigheter.

Nå kommer det en ny løsning for revisors signatur i den nye skattemeldingen. Da kan revisor bekrefte skattemeldingen og næringsspesifikasjonen.

I SKD-meldingen finner du en beskrivelse av hvilke forhold revisor signerer på i skattemeldingen eller selskapsmeldingen, og i næringsspesifikasjonen.

I arkivet i Altinn kan du se på opplysningene du har sendt inn i skattemeldingen og næringsspesifikasjon for selskap. 

 

For selskap

Logg inn på altinn.no som foretaket og åpne arkivet. Her finner du en versjon du kan skrive ut eller lagre som en PDF hvis du ønsker det.

Det kan også hende du kan skrive ut eller lagre direkte i systemet ditt. Sjekk med din systemleverandør.

For enkeltpersonforetak (ENK)

Du som driver enkeltpersonforetak finner informasjon om skattemelding, næringsspesifikasjon og skatteoppgjør ved å logge inn i Min skatt.

I den nye skattemeldingen kommer de opplysningene du tidligere rapporterte i RF-1053, delvis forhåndsutfylt per prosjekt.

Les mer om fradrag i skatt for forskning og utvikling

Endringer i skjemaer, felter og poster

Næringsoppgaver og vedleggsskjemaer skal erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen. Næringsspesifikasjonen har en struktur der opplysninger som naturlig hører sammen er samlet.

I oversikten finner du temaer og felt som viser hva Skatteetaten kan trenge av opplysninger fra deg som leverer skattemeldingen.

Se temaene og hva slags informasjon de inneholder

Oversikten er under utvikling, og derfor ikke helt fullstendig. Vi oppdaterer den fortløpende.

Næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en næringsspesifikasjon som legges ved skattemeldingen.

Disse skjemaene blir en del av den nye skattemeldingen med næringsspesifikasjon når du leverer skattemeldingen i 2023:

 • RF-1053 FOU Forskning og utvikling
 • RF-1145 Fradrag for skatt betalt i utlandet av selskap
 • RF-1149 Næringsinntekt skattlagt i utlandet
 • RF-1173 Næringsoppgave 4
 • RF-1206 Konsernbidrag
 • RF-1215 Selskapsmelding for selskap med deltakerfastsetting
 • RF-1221 Deltakerens melding over egen formue og inntekt
 • RF-1233 Selskapets melding over deltakerens formue og inntekt
 • RF-1269 Foretak som bruker IFRS eller forenklet IFRS
 • RF-1501 Næringsoppgave 6
 • RF-1503 Næringsoppgave 7

Skjemaer som endres i 2024

Alle skjemaer som gjelder særskatteområdene, blir en del av skattemeldingen med næringsspesifikasjon i 2024.

I tillegg vil den nye skattemeldingen også omfatte disse skjemaene i 2024:

 • RF-1045 Regnskapsutdrag
 • RF-1109 Uttak fra norsk beskatningsområde
 • RF-1123 Kontrollerte transaksjoner og mellomværender
 • RF 1315 Begrensning av rentefradrag
 • RF 1509 Unntak for rentebegrensing for selskap mv. konsern

RF-1022 Lønns- og pensjonskostnader utgår i den nye skattemeldingen. Selskap som leverer ny skattemelding, skal derfor ikke sende inn RF-1022. Selskapet må fremdeles gjøre en avstemning, og kunne legge frem opplysningene på forespørsel. Avstemningen må være signert av revisor.

De som bruker gammel løsning, leverer RF-1022 som tidligere.

For inntekståret 2022, kan skattepliktige som vanligvis leverer RF-1315 Begrensning av rentefradrag, levere ny skattemelding hvis

 • selskapet ikke har renter til fremføring fra tidligere år
 • selskapet kan dokumentere mindre enn 5 mill i netto rentekostnad
 • konsernet kan dokumentere mindre enn 25 mill i netto rentekostnad

Det forutsetter at systemleverandørene har lagt til rette for dette i sin løsning. De som ikke oppfyller kriteriene, må levere i gammel løsning.

 

Vi har laget oversikter som viser hvor postene i de tidligere RF-skjemaene passer inn i den nye skattemeldingen. 

Oversiktene er laget spesielt for tjenesteleverandører, regnskapsførere, revisorer og andre profesjonelle aktører.

Som næringsdrivende får du hjelp og veiledning når du fyller ut skattemeldingen din, enten på skatteetaten.no, i altinn.no eller i regnskapssystemet ditt.

 

Dette må du som driver selskap gjøre nå

Siden mange selskap vil kunne bruke den nye skattemeldingen i 2023 (for inntekståret 2022) anbefaler vi at du sjekker med din leverandør av regnskaps- eller årsoppgjørssystem om de støtter innsending av ny skattemelding.

 

Hvis du har eller bruker regnskapsfører eller revisor, må disse levere skattemeldingen din gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

 

Hvis du ikke bruker et system, anbefaler vi at du allerede nå finner en leverandør som passer for deg og dine behov, eller at du kontakter en regnskapsfører eller revisor.

I 2024 (for inntekståret 2023) må alle selskap levere skattemeldingen gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

 

Digitalt informasjonsmøte om den nye skattemeldingen

Se opptak av informasjonsmøtet 13. februar for deg som skal bistå kunder med å levere den nye skattemeldingen. Fokus ligger på revisors og regnskapsførers oppgaver og innfallsvinkel.

Derfor endrer vi skattemeldingen

Frem til nå har næringsdrivende sendt inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6 500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Den nye løsningen skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Vi ønsker å gjøre det lett å gjøre rett.

Tidslinje: Innføres gradvis

Enkeltpersonforetak fikk den nye skattemeldingen i 2022.

Nå følger de ulike selskapstypene i 2023 og 2024.

De fleste enkeltpersonforetak leverte den nye skattemeldingen i 2022 (for inntektsåret 2021).

Aksjeselskaper som hadde valgt vekk revisjon og som sender skattemeldingen sin fra et regnskaps- eller årsoppgjørssystem, kunne delta i en pilot for den nye skattemeldingen.

I 2023 (for inntekståret 2022) vil mange selskap kunne bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det er systemet du bruker som avgjør om du kan bruke den nye eller gamle skattemeldingen.

Alle enkeltpersonforetak skal nå bruke den nye skattemeldingen.

I 2024 (for inntekståret 2023) må alle selskap bruke den nye skattemeldingen. Den skal leveres gjennom et regnskaps- eller årsoppgjørssystem.

Fra og med dette året vil du ikke kunne bruke skjemaene i Altinn ved innlevering av skattemeldingen for selskap.

Hjelp og støtte til leverandører og samarbeidspartnere

Ønsker du tilgang til teknisk dokumentasjon for skattemeldingen, informasjon om hvordan du kan teste systemet ditt eller andre nyttige tips, finner du dette på skattemeldingen sin side på GitHub:

Du finner også informasjon om ny skattemelding på Altinn digitalisering.