Ny skattemelding for næringsdrivende

Skatteetaten skal forenkle skattemeldingen for næringsdrivende. Målet er at det skal bli enklere og mer effektivt for næringsdrivende å levere riktige opplysninger med bedre kvalitet.

De første som skal teste den nye løsningen er personlig næringsdrivende.

Mindre tid, høyere kvalitet

I dag sender næringsdrivende inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen må næringsdrivende forholde seg til opp mot 60 skjemaer med til sammen 6500 felt og de må selv vite hva som gjelder for dem.

Mange opplever dette som komplisert og tidkrevende. Derfor ønsker vi å tilby en ny løsning som skal redusere tidsbruken og heve kvaliteten på innsendte opplysninger.

Vi ønsker å gjøre det lett å gjøre rett.

  • I likhet med skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister, skal alle skjemaer fjernes og erstattes med temaområder.
  • Alle næringsoppgaver og vedleggsskjemaer erstattes med en ny melding for næringsdrivende.
  • Meldingen for næringsdrivende får en ny struktur. Data som naturlig hører sammen, skal være samlet. Strukturen bygger på regnskapsoppstillingen.
  • Så langt det er praktisk mulig, skal Skatteetaten gjenbruke den informasjonen vi allerede har. På den måten slipper næringsdrivende å sende inn samme informasjon flere ganger.
  • Skattemeldingen skal være integrert mot regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer som tilbyr utfylling og innsending av skattemelding.
  • En ny valideringstjeneste gir tilbakemelding direkte i regnskaps-/ årsoppgjørsprogrammet ved ulogiske tall og differanser i skattemeldingen. På den måten kan feil rettes før innsending. Den nye leveringsløsningen skal også etter hvert tilby nedlasting av fjorårstall/siste gjeldende fastsetting.  
  • Brukere av næringsrapport skatt med enkle forhold må ikke ta i bruk regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem.

Illustrasjon av ny næringsmelding. En person som har mange skjemaer og er misfornøyd. En person som har to skjemaer og er fornøyd.

Gradvis innføring fra 2021

I 2021 kan personlig næringsdrivende med enkle skattemessige forhold, og som sender inn skattemeldingen 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem, teste ut den nye løsningen. Dette skjer i en pilot.

Fra 2022 til 2024 får resten av næringslivet ny skattemelding.

Pilot for enkeltpersonforetak

I 2021 gjennomfører Skatteetaten en pilot for næringsdrivende med enkle forhold, og som sender skattemeldingen inntekståret 2020 fra et regnskapsprogram eller årsoppgjørssystem. Hovedmålet med piloten er å få testet den nye løsningen og få erfaringer og tilbakemeldinger før alle næringsdrivende skal bruke løsningen. I piloten tester vi innsending av skattemeldingen sammen med en ny melding for næringsdrivende som erstatter åtte av næringsoppgavene og vedleggsskjemaene.

Piloten gjennomføres i samarbeid med syv leverandører av regnskapsprogrammer og årsoppgjørssystemer.