Forskuddsskatt – fastsetting/endring og betaling - utenlandsk selvstendig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet eller er du deltaker i ansvarlig selskap, må du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår. 

Fastsetting og endring av forskuddsskatt

Er du selvstendig næringsdrivende, fastsettes forskuddsskatten på bakgrunn av overskudd i næringen.

Er du personlig deltaker i ansvarlig selskap, fastsettes forskuddsskatten med bakgrunn i forrige års overskudd.

Nye enkeltpersonforetak og personlige deltakere i nye ansvarlige selskap må derfor melde fra til Skatteetaten om virksomheten, og fortelle hvor mye overskudd (eller underskudd) de venter det første året i Norge eller på norsk sokkel.

Dersom du ikke har mottatt brev om betaling av forskuddsskatt, eller har fått utskrevet for mye eller for lite skatt, kan du selv endre forskuddsskatten.

Hvis du mener at forskuddsskatten din er feil, må du si noe om hvorfor næringsinntekten din har endret seg. Du må dokumentere de nye opplysningene. Dokumentasjonen kan for eksempel være en oversikt over kunder og beløp som er fakturert, periodene du har arbeidet, forventede oppdrag i framtiden eller opphørsmelding sendt Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Betalingsfrister

Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende og personlig deltakere i ansvarlig selskap skal betales i fire terminer: 15. mars, 15. mai, 15 september og 15. november. Hvis du ikke betaler eller betaler noen av terminene for sent, vil hele eller resten av forskuddsskatten forfalle til betaling med en gang.

Har du fått utskrevet forskuddsskatt?

Da skal du betale forskuddsskatten til Skatteoppkrever utland.
Kontoinformasjon for betaling av forskuddsskatt:

  • Kontonummer: 6345 06 23123
  • IBAN-nummer: NO33 6345 06 23123
  • Swiftadresse: NDEANOKK
  • Bankforbindelse: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Dersom du har spørsmål om betalingen, kan du kontakte Skatteoppkrever utland

Tilhører du et lokalt skattekontor?

Da får du betalingsinformasjon i posten etter at du har sendt inn søknadskjema om forskuddsskatt.

Det er viktig at du blir elektronisk bruker, elektronisk kommunikasjon er hovedregelen i dialogen mellom deg og Skatteetaten.

Det er viktig at riktig mobilnummer og e-postadresse er registrert i brukerprofilen din i ID-porten, og at riktig adresse er registrert i Folkeregisteret.