Forskuddsskatt – utenlandsk selvstendig næringsdrivende

Driver du selvstendig næringsvirksomhet eller er deltaker i selskap med deltakerfastsetting, må du betale forskuddsskatt. Det betyr at du betaler skatten så snart inntekten oppstår.

Fastsetting av forskuddsskatt

Er du allerede selvstendig næringsdrivende i Norge eller deltaker i selskap med deltakerfastsetting, vil du få tilsendt en skattetrekksmelding som viser forskuddsskatt beregnet på bakgrunn av næringsinntekten i siste skattemelding.

Er du ny selvstendig næringsdrivende i Norge eller deltaker i nytt selskap med deltakerfastsetting, må du melde fra til Skatteetaten om din virksomhet. Du må søke om forskuddsskatt dersom du forventer overskudd det første året.

Har du lønnsinntekt i tillegg til overskudd næringsinntekt vil du vanligvis få beregnet både et skattekort og en forskuddsskatt.

Endring av forskuddsskatt

Dersom du ikke har mottatt skattetrekksmelding om betaling av forskuddsskatt, eller har fått utskrevet for mye eller for lite skatt, kan du selv logge inn og endre forskuddsskatten.

Betaling av forskuddsskatt

Forskuddsskatt skal betales i fire terminer: 15. mars, 15. juni, 15. september og 15. november. Hvis du ikke betaler eller betaler noen av terminene for sent, vil hele eller resten av forskuddsskatten forfalle til betaling med en gang.

Du får tilsendt innbetalingsblanketter før hvert forfall med konto- og KID-nummer.

Dersom du ikke mottar innbetalingsblanketter, kan du foreta en egen innbetaling slik:

Ved forskuddsskatt fra skatteeinnkrever utland

Da skal du betale forskuddsskatten til:

  • Kontonummer: 6345 06 23123
  • IBAN-nummer: NO33 6345 06 23123
  • Swiftadresse: NDEANOKK
  • Bankforbindelse: Nordea Bank Norge ASA, Cash Management, Postboks 1166 Sentrum, NO-0107 Oslo, Norge

Dersom du har spørsmål om betalingen, kan du kontakte Skatteetaten – skatteinnkreving utland

Det er viktig at du blir elektronisk bruker. Elektronisk kommunikasjon er hovedregelen i dialogen mellom deg og Skatteetaten.

Det er viktig at riktig mobilnummer og e-postadresse er registrert i brukerprofilen din i ID-porten, og at riktig adresse er registrert i Folkeregisteret.